Конференції

 1. Програма конференції 2016 року.
 2. Програма конференції 2017 року
 3. Програма конференції 2018 року
 4. Програма конференції 2019 року
 5. Програма конференції 2020 року
 6. Програма конференції 2021 року
 7. V Всеукраїнська студентськанаукова Інтернет-конференція (в рамках XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції “Фізична культура, спорт та здоров’я: стан, проблеми та перспективи”) (Харків, 14 грудня 2018 р.).
 8. ІІ Міжнародний науково-спортивний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні питання фізичної культури, спорту та ерготерапії» (Чернівці 24-25 квітня 2020 р.)
 9. Наукова конференція студентів і магістрантів за підсусками НДР у 2019-2020 навачальному році.
 10. Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку. Матеріали ХVІІI міжнародної науково-практичної конференції, ( Харків 9 – 10 квітня 2020 р.).
 11. Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання: збірник наукових праць VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Краматорськ 13-14 травня 2020 року). 
 12. Фізична активність і якість житт людини. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції(Луцьк 10 червня 2020 р.)
 13. XІ міжнародна науково-практичнаконференція «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи» (м. Дрогобич 20-21 травня 2021 р.)
 14. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 вересня 2021 р.).
 15. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «МІСЦЕ І РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» ( Чернівці 10 лютого 2022 р.)
 16. XХІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2022» (Одеса 6-7 жовтня 2022)

 17. «Сучасні аспекти фізичної терапії та ерготерапії: досягнення, проблеми, шляхи вирішення»ІІІ Науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю
  Запоріжжя 20-21 жовтня 2022 року.
 18. Міжнародна наукова інтернет-конференціЇ «ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ»              Кам’янець-Подільський 27-28 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ

   

 19. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «МІСЦЕ І РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» ( Чернівці 16 лютого 2023 р.)