Академічна мобільність

Міжнародна діяльність 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Програми міжнародної академічної мобільності 

Дайджест програм академічної мобільності

Документи для участі в програмах академічної мобільності 

Угода про співпрацю між університетом імені Яна Длугоша в м. Ченстохові (Польща) та Кам’янець-Подільським національним університететом імені Івана Огієнка.

Угода про співпрацю між Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові та Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка

Меморандум про партнерство між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та громадською організацією “Міжнародна фундація науковців та освітян”

Угода про співпрацю між Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові та Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка

 Участь НПП та здобувачів ВО у проєкті «UniSport» зa підтримки British Council в межах програми Active Citizens Ukraine

Академічна мобільність здобувачів ВО спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія”

Угода про співпрацю між Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові та Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка