Історія кафедри

Кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

На факультеті фізичного виховання і спорту 1951 року засновано кафедру анатомії і фізіології людини, яка стала першою спеціалізованою кафедрою факультету.

Очолював кафедру директор із заочного навчання М. Г. Фещук. В штаті кафедри працювали кандидат біологічних наук, старший викладач Г. Н. Літвіненко, викладачі В. П. Шейко, Л. Г. Ляхова, Н. В. Кучер, Н. І. Майстер, Л. І. Мироненко (1952 р.), препаратор Й. В. Савицький, лаборант С. М. Стецюк (1953 р.).

Випускники факультету отримували кваліфікацію учителя фізичного виховання та анатомії і фізіології.

 З 1956 р. кафедру очолював кандидат медичних наук, доцент Г. П. Антошечкін, крім відомого складу кафедри сумісниками працювали І. І. Кочетов, Ю. Б. Кривогорський, М. О. Фішелев, Л. С. Шрага, Я. І. Мислицька (1961 р.), З. Д. Антошечкіна.

            В 1960 р. кафедру очолював П. Н. Коритько, а в 1961 р. тимчасово виконує обов’язки завідувача кафедри В. П. Шейко. В штаті кафедри – старший викладач Є. Г. Фінгерман, асистенти М. С. Піскун, О. О. Зайцев, старший препаратор Т. М. Фугелевич, препаратор Л. Ю. Жабенко, старший лаборант С. М. Стецюк.

            На кафедрі функціонують кабінети догляду за хворими, ЛФК, анатомії людини, фізіології людини, біології, хімії, віварій.

 З 1963 р. кафедру очолює кандидат біологічних наук Н. Г. Литовченко. Під її керівництвом посилилась наукова робота на кафедрі і кафедра неоднарозово здобувала першість серед кафедр педагогічного інституту. В штаті кафедри працюють асистент В. М. Чорнодоля (1966 р.), кандидат наук, старший викладач Ю. А. Мисловський (1967 р.).

 В 1968 р. на посаду завідувача кафедри призначений М. Є. Квітницький, старшого викладача – кандидат медичних наук С. О. Ієвлев.

 У 1972 році змінюється штат кафедри: працюють кандидат ветеринарних наук, доцент Т. М. Кучеренко, кандидат медичних наук, старший викладач Ю. Б. Кривогорський, І. К. Веліканов, лаборант Н. А. Рогожинська.

 З 1975 р. по 1981 р. завідувачем кафедри призначена доцент Н. Г. Литовченко. У штаті кафедри працюють кандидат медичних наук, старший викладач Г. В. Янчик, асистент В. В. Теслюк.

Дальшому вдосконаленню науково-теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання сприяла організація науково-дослідної роботи, яка набула найбільшого піднесення в 70-80 –ті роки.

У 60-70-х роках розроблялися поряд з індивідуальними колективні теми, серед них: «Фізіологія і біохімія праці та спорту», «Фізіологія та біохімія людини і тварин» (керівник Н.Г. Литовченко), «Морфо-функціональні прояви акселерації дитячого організму» (Ю.Б. Кривогорський).  У 1977 р. науково-дослідна робота кафедри була включена у загальний план досліджень всесоюзної науково-дослідної проблеми «Фізіологія» АН СРСР. Вона координувалася Науково-дослідним інститутом фізіології дітей і підлітків  АПН СРСР, Інститутом біохімії АП УРСР. На базі кафедри створили Кам’янець-Подільське відділення Українського Фізіологічного товариства АП УРСР.

На посаду асистентів прийняті (1976 р.) кандидати біологічних наук О. П. Бодян  і П. Д. Плахтій. В складі лаборантів працюють О. В. Бойчук, М. В. Ткачук, А. М. Ляшенко.

У 1978 р. асистентом кафедри прийнятий Д. Д. Совтисік, учень відомого вченого, доктора біологічних наук, професора К. М. Леутського. Учнями його ж школи дослідження вітамінів були Н. Г. Литовченко і О. П. Бодян.

На зміну одним співробітникам  кафедри приходять на посади лаборантів М. П. Закржевська (1979 р.), Т. Ф. Іванова (1980 р.), В. М. Чорпіта (1983 р.), І. П. Лящук (1983 р.), У. В. Музика (1984 р.), О. І. Чупріна (1985), Я. Андруховський (1986 р).

 З 1981 р. по 1987 р. керує кафедрою доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України О. С. Кучерук, ветеран Великої Вітчизняної війни. Він був учасником битви під Сталінградом. Молодий офіцер, фельдшер на своїх плечах виніс не один десяток поранених бійців. Сам був важко поранений в боях під Берліном і до кінця днів своїх в його тілі знаходились осколки німецького снаряду. Це була неординарна особистість. Толерантний, ввічливий до студентів та викладачів, інтелігентний, він чудово малював, писав вірші. Створив наукову школу, виховав багатьох учнів, які стали  добрими спеціалістами; сам та й у співавторстві видав навчальні посібники з фізіології людини.

Протягом цього періоду кафедра вирішувала дві наукові  проблеми: «Вдосконалення змісту, засобів і методів фізичного виховання школярів із врахуванням їх функціональних можливостей» (керівник – доцент Ю. Б. Кривогорський), «Медико-біологічне дослідження адаптаційних змін в організмі юнаків 16-17 років при фізичних навантаженнях» (керівник – професор О. С. Кучерук).

Щорічно проводились на кафедрі І-і тури олімпіади «Студент і науково-технічний прогрес». Переможцями були студенти Т. Соколова, С. Бешляга, Н. Звенигородська, Н. Ковтонюк (1986), С. Гуменюк, К. Костинюк, Л. Жук, Г. Єдинак, Б. Наумов, І. Кравцов (1987), І. Гоц, С. Бабюк (1988), Г. Кротов, В. Данильчук, Л. Єленчук, І. Фединяк (1989), О. Чорнописька, О. Сусько, Ю. Ротар, І. Семчук (1990), В. Надопта, М. Бойчук, М. Бевз (1991), які відбиралися для наступної участі в ІІ і Ш турах олімпіади, багато з них ставали її переможцями. Разом з тим, всі вони виконували дипломні роботи і успішно їх захищали. Випускники-дипломанти кафедри ставали вченими та викладачами вузів, технікумів, училищ та шкіл. Всі вони із вдячністю згадують своїх наукових керівників.

У 70-80-ті рр. викладачі факультету захистили перші кандидатські дисертації, серед них у 1978 р. кандидатом біологічних наук став П. Д. Плахтій, а у 1982 р. – Д. Д. Совтисік. В цей період були проведені на базі факультету перші наукові конференції. Так, у червні 1981 р. відбулася V сесія наукової ради «Проблеми шкільної гігієни та фізичного виховання». Перед студентами, викладачами, вчителями із змістовними доповідями виступили член-кореспондент АПН СРСР М. В. Антропова, завідувач лабораторією засобів і методів фізичного вховання НДІ фізіології дітей та підлітків АПН СРСР, професор Г. Б. Мейксон, завідувач лабораторією гігієни АПН СРСР професор О. А. Лосєва та ін.

У 1987 р. було проведено ІІІ Всесоюзну конференцію з фізичного виховання і шкільної гігієни, учасниками якої стали понад 100 вчених і науково-педагогічних працівників із різних регіонів СРСР.

В 1988 р. завідувачем кафедри обирається кандидат біологічних наук, доцент Д. Д. Совтисік, який згуртував ще більше колектив, зберіг творчу атмосферу кафедри та кращі її традиції.

В складі кафедри працювали професор О. С. Кучерук, доценти П. Д. Плахтій, Ю. Б. Кривогорський, О. П. Бодян,  Л. І. Яновська, асистенти Т. О. Богуцька, І. В. Сущева.

1997 рік став роком реорганізації кафедри. До неї приєднано кафедру основ медичних знань. Назва її стає – «кафедра анатомії і фізіології людини та валеології». Вона забезпечувала читання курсів з медико-біологічного циклу. Колектив кафедри у складі доцентів Д. Д. Совтисіка (зав.кафедри), О. П. Бодян, П. Д. Плахтія, О. Ф. Головка, В. П. Молєва, асистентів Т. О. Богуцької, М. Т. Галайбіди, В. П. Скрипка, А. П. Подорожної, О. С. Матковської, С. Ф. Ростецького, В. С. Стренадка та лаборантів В. М. Чорпіти, О. Д. Кротової, У. В. Музики, І. М. Стояновської забезпечували навчально-виховний процес не тільки на факультеті фізичного виховання, але і в інституті загалом.

1999 рік поповнився молодими викладачами кафедри, кандидатом біологічних наук Е. О. Жигульовою та асистентом В. В. Беспальком, а в 2001 році – кандидатом медичних наук Р. Б. Чаплінським, асистентом І. В. Федорчуком, а  в 2002 р. І. Д. Гуменюк.

Активізується наукова робота кафедри. Плідно працює асистент В.В. Беспалько. За період з 2000 р. по 2004 р. опублікував понад 70 наукових праць, серед них монографії «Профілактика наркоманії серед підлітків (2001), «Репродуктивне здоров’я та статеве виховання молоді (2003). В 2002 р. він успішно захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Студентська наукова робота ведеться за загальною кафедральною темою «Медико-біологічні дослідження адаптаційних змін організму в умовах фізичного навантаження». За результатами своїх досліджень студенти В. Трипадуш, Л. Головіна, Л. Завіша, І. Лискун, І. Гранатовський, В. Жуковський, М. Стефанишин., Н. Шишкіна., С. Гаман, А. Заікін, В. Зданюк та інші на «відмінно» захистили свої дипломні роботи.

У зв’язку із введенням нової спеціальності на факультеті фізичної культури «Фізична реабілітація» із кафедри утворено дві кафедри – «медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації» (зав. кафедри – кандидат біологічних наук, доцент Д. Д. Совтисік (2004-2008 рр.)) і «анатомії, фізіології та валеології» (зав. кафедри – кандидат біологічних наук, професор П. Д. Плахтій). У складі першої кафедри залишились – доценти О. П. Бодян, Е. О. Жигульова, В.В. Беспалько, Р. Б. Чаплінський та асистенти В. В. Зданюк, А. В. Заікін, А. П. Подорожна, Ю. А. Лонтковський. Друга кафедра відійшла до складу природничо-економічного факультету.

На кафедрі розроблялися міжнародні наукові проекти. Так, доцент Е.О. Жигульова співпрацювала з Науково-дослідним інститутом експериментальної медицини РАМН, Інститутом медичної генетики (м. Санкт-Петербург, Росія). Наслідком такої співпраці стало присудження Е.О. Жигульової у 2004 р. Державної премії України в галузі науки і техніки для молодих вчених за розробку теми «Механізми підтримання гомеостазу міді у ссавців з ембріональним типом метаболізму міді». Крім того, вона отримала патент на винахід способу виготовлення молочної суміші для штучного вигодовування новонароджених.

З 2008 р. по 2009 р. кафедру очолював доктор біологічних наук, професор О. О. Приймаков, з 2009 по 2012 знову Д. Д. Совтисік.

 У складі кафедри досвідчені, кваліфіковані викладачі, серед них кандидат біологічних наук, професор Д. Д. Совтисік, доктор біологічних наук, професор О. О. Приймаков, кандидат біологічних наук, доцент О. П. Бодян, кандидат біологічних наук, доцент Е. О. Жигульова, кандидат медичних наук, доцент Р. Б. Чаплінський, кандидат медичних наук, старший викладач Г. Д. Дейбук та кандидати педагогічних наук В. В. Зданюк та А. В. Заікін, асистенти Г. А. Усов, Р. С. Бутов, А. П. Подорожна, Ю. А. Лонтковський, В. Б. Воронецький і старші лаборанти В. М. Чорпіта і У. В. Музика.

У зв’язку з об’єднанням з кафедрою теорії і методики фізичного виховання, кафедра отримала назву «Теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини». Очолював кафедру кандидат педагогічних наук, професор М. С Солопчук (2012-2015 р. ).

З 2015 року кафедру знову реформовано з назвою «Фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання», завідувачем якої обрано доктора медичних наук, професора Христич Тамару Миколаївну, знаного в Україні та за її межами висококваліфікованого спеціаліста у галузі охорони здоров’я. У складі кафедри: кандидат біологічних наук, професор Д. Д. Совтисік, кандидат біологічних наук, доцент Е.О. Жигульова, кандидат медичних наук, професор Р.Б. Чаплінський, кандидат медичних наук, доцент В.П. Молєв, кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Зданюк, випускник аспірантури Національного університету фізичного виховання та спорту України, асистент Р.С. Бутов, старші лаборанти, магістри В. М. Чорпіта і У.В. Музика. За внутрішнім сумісництвом на кафедрі працює кандидат медичних наук, доцент А.В. Михальський. Професорсько-викладацький склад кафедри продовжує забезпечувати викладання дисциплін навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів напрямів підготовки Здоров’я людини* та Фізичне виховання*, у 2016 році – спеціальності 227 Фізична реабілітація, а з 2017 року – спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, за якою кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання є випусковою.

У 2017 році старший викладач кафедри Бутов Р. С. успішно захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація.

Укладається низка нових договорів про співпрацю з медичними та освітніми установами різних форм власності, згідно з якими студенти мають можливість проходити виробничі реабілітаційні практики в медичних та лікувально-профілактичних закладах, реабілітаційних центрах, спеціальних школах Хмельницької області, підвищувати свій професійний рівень під наглядом викладачів кафедри.

За сприяння адміністрації університету, деканату факультету фізичної культури та силами членів кафедри оновлюється матеріально-технічна база кафедри, організовується та налагоджується робота професійно-орієнтованого залу фізичної терапії при різних захворюваннях (аудиторія 102(б).

Кафедра успішно працює над колективною темою «Теоретичні і методичні засади формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичного виховання та основ здоров’я», затвердженою в УкрІНТЕІ, номер держреєстрації 0113U004352 з терміном виконання теми: травень 2013 р. – травень 2018 р. (науковий керівник, кандидат біологічних наук, доцент Е. О. Жигульова). За результатами досліджень (2013-2018 рр.) опубліковано понад 150 наукових праць, навчально-методичних посібників, дорадчих та консультаційних публікацій.

В межах роботи XVI з’їзду Всеукраїнського лікарського товариства на базі кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання 28 вересня – 1 жовтня 2017 року проводиться симпозіум «Реабілітація: мультидисциплінарний підхід», модераторами якого були доцент Жигульова Е.О та професор Чаплінський Р.Б.

Проводиться активна робота кафедри із залучення кращих студентів напряму підготовки Здоров’я людини*, спеціальності 227 Фізична реабілітація, 227 Фізична терапія, ерготерапія до участі у студентських наукових проблемних групах. Під керівництвом викладачів кафедри члени проблемних груп неодноразово отримували дипломи (2016 р. – Ремарович Я., науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Жигульова Е.О.) та грамоти (2017 р. – Чесановська Ю., науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Жигульова Е.О.; 2018 р. – Вернигора О., 2019 р. – Барабанов Д., науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач Бутов Р.С.) ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Фізичне виховання та спорт», секція «Фізична реабілітація». Студенти приймають активну участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації під керівництвом кандидата наук з фізичного виховання і спорту, старшого викладача Бутова Р.С., кандидата медичних наук, доцента Молєва В.П., кандидата педагогічних наук, доцента Зданюка В.В. Щорічно студенти спеціальності 227 Фізична реабілітація/Фізична терапія, ерготерапія приймають участь у науковій конференції студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та посідають призові місця серед представників різних факультетів.

Викладачі кафедри Жигульова Е.О., Зданюк В.В, Бутов Р.С. та члени студентських проблемних груп проводять благодійні оздоровчі сеанси фіторелаксу та масажу для учасників круглого столу «Активний відпочинок як компонент здорового способу життя» та гостей міста в рамках відкриття туристичного сезону у м. Кам’янець-Подільському (21 квітня 2017), Всеукраїнського руху «Твоя країна» (22-24 вересня 2017 року), І Міжнародної наукової конференції «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та фізичної терапії» (2-3 травня 2018 року), започаткованої факультетом фізичної культури.

Найактивнішим членам студентської проблемної групи «Медико-біологічне обгрунтування відновлення та ефективні методи контролю за функціональним станом організму осіб, які мають органічні та функціональні порушення», яка працює під керівництвом кандидата біологічних наук, доцента Жигульової Е.О., призначено академічну стипендію Президента України (Чесановська Ю. (2016 р.), (Хомовська К. (2019 р.)) та академічну стипендію імені Героїв Небесної Сотні (Хомовська К. (2019 р.)).

Щорічно на факультеті фізичної культури проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти», в роботі якої приймають участь як доповідачі усі члени кафедри, як наукові редактори – Христич Т.М., Жигульова Е.О, Чаплінський Р.Б., Совтисік Д.Д., Заікін А.В. та як члени організаційного комітету – Молєв В.П.,  Бутов Р.С., Зданюк В.В., Михальський А.В.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує науково-педагогічну кваліфікацію, у тому числі стажуванням в закордонних навчальних закладах (Університет Гуманітарно-природничий ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) – Жигульова Е.О. (2018 р.), Зданюк В.В. (2019 р.).

На сьогодні науково-педагогічними працівниками кафедри виконується науково-дослідна колективна тема «Теоретичні та методичні засади оздоровлення організму та фізичної терапії різних груп населення» та забезпечується освітній процес зі спеціальностей 2 227 Фізична терапія, ерготерапія, 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр».

Членами Громадського об’єднання «Українська асоціація фізичної терапії» є викладач Бутов Р.С. та Зданюк В.В., членами Громадського об’єднання «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів» – викладачі Жигульова Е.О., Чаплінський Р.Б., Совтисік Д.Д., Молєв В.П., Заікін А.В., Михальська Ю.А. Доктор медичних наук, професор Христич Т.М. є Членом Президії Українського Клубу Панкреатологів.

До складу випускової кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання зі спеціальності 227 Фізична реабілітація / 227 Фізична терапія, ерготерапія входять 8 штатних викладачів, з них один доктор медичних наук, професор, 2 кандидати медичних наук, доценти, 2 кандидати біологічних наук, доценти,  2 кандидати педагогічних наук, доценти, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, два старших лаборанти, магістри. У складі кафедри внутрішнім сумісником працює кандидат медичних наук, Лонтковський Ю. А., та кандидат психологічних наук, лікар фізичної та реабілітаційної медицини Михальська Ю.А.

З червня 2019 року і по теперішній час кафедру фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання очолює кандидат біологічних наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки для молодих вчених, відмінник освіти України Жигульова Евеліна Олександрівна, наукові інтереси якої зосередженні на актуальних питаннях підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері відновної медицини, формуванні професійних компетентностей майбутніх фізичних терапевтів та охороні праці учасників реабілітаційного процесу.