Хомовська Катерина

Хомовська Катерина Олександрівна, випускниця 2021 року
факультету фізичної культури, спеціальності 227 Фізична терапія,
ерготерапія.
Інструктор з лікувальної гімнастики «Освітній простір NewSchool», м.
Кам’янець-Подільський.
Під час навчання у 2017-2021 рр. була членкинею студентської
наукової проблемної групи «Медико-біологічне обгрунтування відновлення
та ефективні методи контролю за функціональним станом організму осіб, які
мають органічні та функціональні порушення» під керівництвом к.б.н.,
доцента Жигульової Е.О.
Науковий пошук Катерини Олександрівни відзначений грамотами та
сертифікатами різних відомств та установ як на місцевому, так і на
всеукраїнському рівнях. У колі її наукових інтересів питання здорового
способу життя, репродуктивного здоров’я молоді, фізичної терапії при різних
захворюваннях.
У межах роботи VІІI Міжнародної науково-практичної конференції
«Фізична культура, спорт та здоров’я: стан, проблеми та перспективи»
Хомовська К.О. брала участь у V Всеукраїнській студентській науковій
інтернет-конференції та виступала з доповіддю на тему «Вплив занять
аквааеробікою на перебіг вагітності» (Харків, 14 грудня 2018 р.).
Студентка брала участь у практичному тренінгу, проведеному
«Школою реабілітаційної медицини» Українського Католицького
Університету на тему „Концептуальні основи фізичної терапії та ерготерапії
в рамках філософії МКФ” (28 вересня 2018 р., на базі КПНУ ім. Івана
Огієнка, кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ
фізичного виховання).
Брала участь в організації та проведенні фіторелаксу для учасників І
Міжнародної наукової конференції «Педагогічні та соціальні аспекти
фізичного виховання та фізичної терапії», (м. Кам’янець-Подільський, КПНУ
імені Івана Огієнка, факультет фізичної культури, 2-3 травня 2018 року).
Була доповідачем на ІІ Міжнародному науково-спортивному конгресі
студентів та молодих вчених «Актуальні питання фізичної культури, спорту
та ерготерапії» (24-25 квітня 2020 р., Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича, м. Чернівці.). Нагороджена Дипломом за кращу доповідь на
секційному засіданні.
Катерина Олександрівна є активним громадським та соціальним
діячем, популяризує здоровий спосіб життя серед дітей та молоді, формує
культуру здоров’я населення, виявляє креативні організаторські здібності та
демонструє національно-свідому громадську позицію.