СВО Бакалавр

Графік апробаційного проведення ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році

Мета та зміст ЄДКІ для здобувачів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Детальна структура змісту ЄДКІ для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» з переліком тем, що входять до іспиту