Вибіркові освітні компоненти

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в К-ПНУ

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2023-2024 навчальний рік

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка на 2023-2024 навчальний рік

Силабуси вибіркових освітніх компонентів

Фітотерапія ОС “Магістр”

Основи дієтології ОС “Магістр”

Фітотерапія

Нетрадиційні методи фізичної реабілітації

Педагогічні аспекти у практиці фізичної терапії, ерготерапії

Основи ерготерапії

Здоров’язберінаючі технології

Фізіотерапія

Реабілітаційний масаж

Адаптивна фізична культура

Фізична терапія в офтальмології

Репродуктивне здоров’я