Роль академічної доброчесності у створенні якісного академічного середовища

У залі засідань К-ПНУ відбулася зустріч-вебінар, яка була присвячена темі академічної доброчесності у сфері освітньої діяльності.

У зв’язку з поточною безпековою ситуацією вебінар був проведений у змішаному форматі. Це дало можливість здобувачам, які не могли бути присутніми особисто, приєднатися до зустрічі в режимі онлайн.

 

На зустрічі були присутні студенти факультету фізичної культури, зокрема здобувачі спеціальностей 017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія та 014 Середня освіта (Фізична культура). Також до вебінару долучились: викладачі факультету фізичної культури; декан факультету фізичної культури Іван Стасюк; директор бібліотеки Людмила Климчук; член комісії з питань академічної доброчесності Вадим Зданюк (спікер заходу); секретар комісії з питань академічної доброчесності Олександра Цісар; директор НДІ Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання та спорту  Ірина Когут.

Зі вступним словом виступив доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Вадим Зданюк, який розповів історію академічної доброчесності і підкреслив важливість вебінару для учасників освітнього процесу. Вадим Володимирович наголосив на значенні дотримання правил академічної доброчесності під час навчання та викладання, а також щоденній популяризації цих правил у процесі освітньої діяльності.

Олександра Цісар презентувала загальні положення, пов’язані з академічною доброчесністю, ознайомила присутніх із відповідними нормативними документами, такими як «Кодекс академічної доброчесності» і «Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)». Вона пояснила основні принципи академічної доброчесності, якими мають керуватись усі учасники освітнього процесу, представила перелік проблем, із якими можна звернутись до комісії, і роз’яснила процедуру подачі звернень. Також Олександра детально розкрила правила, які передбачені в «Кодексі», і пояснила значення понять «академічний плагіат», «самоплагіат», «фальсифікація», «фабрикація», «необ’єктивне оцінювання», «хабар», «обман» та інші.

Вадим Зданюк наголосив на систематичній та безперервній роботі університету щодо втілення політики академічної доброчесності. Була розроблена нормативно-правова база, яку повинні знати всі учасники освітнього процесу в закладі вищої освіти. Ця інформація доступна на офіційному вебсайті в розділі «Університет» під назвою «Академічна доброчесність». Також проводяться систематичні опитування щодо дотримання академічної доброчесності та розробляються плани заходів щодо популяризації академічної доброчесності на всіх факультетах, включаючи факультет фізичної культури. У разі виникнення проблем, пов’язаних з порушенням правил академічної доброчесності, здобувачі та науково-педагогічні працівники можуть звернутися до комісії.

Ірина Когут звернула увагу на особливості функціонування норм академічної доброчесності, які існують у її закладі вищої освіти, та висвітлила проблеми, пов’язані з використанням чату JPT. Окрім цього пані Ірина поділилася своїм власним досвідом щодо цієї проблеми та запропонувала альтернативні способи використання штучного інтелекту як здобувачами, так і викладачами.

Підсумкові висновки з цієї зустрічі були представлені Людмилою Климчук, яка акцентувала увагу на питаннях інформаційної підтримки для поширення правил академічної доброчесності, а також організації та проведенні кампаній, спрямованих на запобігання недобросовісним практикам. Людмила Вікторівна зазначила, що основними пріоритетами діяльності бібліотеки є сприяння принципам академічної доброчесності, забезпечення доступності електронних ресурсів бібліотеки, постійне підвищення інформаційної грамотності, розвиток навичок роботи з інформаційними ресурсами, поповнення інституційного репозитарію університету та інтеграція його вмісту в освітньо-науковий простір. Вона також підкреслила важливість використання наукометричних баз учасниками освітнього процесу та проведення вебінарів на цю тематику.

Під час вебінару здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники отримали нові знання про принципи функціонування академічної доброчесності в освітній діяльності; ознайомились з основними правилами та формами відповідальності за порушення цих принципів та висловили пропозиції щодо способів популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу в К-ПНУ імені Івана Огієнка.