ОКР Бакалавр

ОКР «Бакалавр»

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

017  Фізична культура (Тренер з видів сорту)

І курс

Гігієна.

6.010201 Фізичне виховання*

ІІ курс

Анатомія людини з основами спортивної морфології.

Біохімія.

Масаж реабілітаційний.

Фізіологія людини та фізіологічні основифізичного виховання та спорту

ІІІ курс

Біомеханіка.

Валеологія.

Лікувальна фізична культура.

Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту.

ІV курс

Масаж.

Фармакологія у фізичній культурі і спорті.

Фізична реабілітація.

 

 

227 Фізична реабілітація

І курс

Анатомія людини.

Біологія

Вступ до спеціальності та основи фізичної реабілітації.

Гігієна та профілактика ВІЛ/СНІДУ.

 

6.010203 Здоров’я людини

ІІ курс

Загальна теорія здоров’я та основи здорового способу життя

Масаж загальний та самомасаж.

Фізіологія людини

ІІІ курс

Адаптивний спорт.

Біомеханіка.

Діагностика і моніторинг стану здоров’я.

Долікарська медична допомога при невідкладних станах.

Масаж реабілітаційний.

Основи здорового способу життя

Основи раціонального харчування

Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)

Психологія здоров’я та здорового способу життя.

Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях

Фізіологія рухової активності

Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи

 

ІV курс

Вікова анатомія і фізіологія

Основи раціонального харчування

Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)

Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи

ФР при захворюваннях опорно-рухового апарату

ФР при захворюваннях серцево-судинної системи