Розвиток партнерства у сфері розробки та реалізації освітніх програм спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

14 лютого 2023 року у Тернополі відбулася зустріч між представниками Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка…

ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ, РОБОТОДАВЦІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ

Представники роботодавців, які водночас є експертами-практиками у галузі 22 Охорона здоров’я та реабілітаційній сфері, приймають участь…

МОДЕРНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТА ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В К-ПНУ: ОБГОВОРЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

02 лютого в залі засідань К-ПНУ відбулася зустріч Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів і молодих учених…

Онлайнова зустріч науково-педагогічних працівників факультету фізичної культури та здобувачів вищої освіти із соціально-психологічною службою К-ПНУ

Відбулася онлайнова зустріч на тему «Врегулювання конфліктних ситуацій між учасниками освітнього процесу (зокрема пов’язаних із сексуальними…