МАГІСТР

Перелік іспитів  для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь вищої освіти бакалавр, (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста),

для здобуття ступеня МАГІСТРА

  1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);
  2.  Фаховий іспит (тестування);
  3. Додаткове фахове випробування (тестування) для всіх
    спеціальностей, крім спеціальностей:  6.010203, 7.01020301 Здоров’я людини,  8.01020301 Валеологія,  7.01020302, 8.01020302 Фізична реабілітація,  7.01020303, 8.01020303 Фітнес та рекреація,  014.14 Середня освіта (Здоров’я людини), 227 Фізична реабілітація

Програма фахового іспиту для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія