МАГІСТР

Перелік іспитів  для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь вищої освіти бакалавр, (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста),

для здобуття ступеня МАГІСТРА

1. Іноземна мова (усно);
2. Фаховий іспит (тестування)

Програма фахового іспиту для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія