Захист кандидатської дисертації

Вітаємо Бутова Руслана Сергійовича, який 10 лютого 2017 р.   на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 НУФВСУ  захистив дисертаційну роботу на тему: «Фізична реабілітація дітей шкільного віку з вадами зору в умовах спеціалізованих навчальних закладів» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.03 –фізична реабілітація.