Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році» за № 1079 від 13.10.2015р. та наказом ректора № 3 від 06.01.2016 р. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка запорошує Ремарович Яну – напрям здоров’я людини та фізична реабілітація, наукового керівника канд. біол. наук, доцента Жигульову Евеліну Олександрівну; Чесановську Юлію – напрямок спорт (за видами) та наукового керівника к. фіз. вих., ст. викладача Чистякову Марину Олександрівну для участі у підсумковій науково-практичній конференції з науковою доповіддю та захисту роботи 10-11 березня 2016 р.