Дисципліни

Кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

з/п

Назва дисципліни Напрям підготовки / спеціальність
     1. Адаптивна фізична культура 7.01020101 Фізичне виховання* 2 с. (денна форма навчання)

8.01020101 Фізичне виховання* 1.5 р. н. 2 с. (денна форма навчання)

8.01020101 Фізичне виховання* 1.5 р. н. 2 с. (заочна форма навчання)

7.01020101 Фізичне виховання* н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

7.01020302 Фізична реабілітація* 2 с. (денна форма навчання)

     2. Адаптивний спорт 6.010203 Здоров’я людини 5 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 4 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 6 с. (заочна форма навчання)

     3. Анатомія людини 6.010203 Здоров’я людини 1, 2 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

     4. Анатомія людини з основами спортивної морфології 6.010201 Фізичне виховання* 3 с. (денна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки навчання) н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

     5. Біомеханіка 6.010203 Здоров’я людини 6 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 4, 5 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 6 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 6 с. (денна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 6 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки навчання) 1, 2 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки навчання) 3 с. (заочна форма навчання)

     6. Біохімічна адаптація до фізичних навантажень 8.01020101 Фізичне виховання* 1 с. (денна форма навчання)

8.01020101 Фізичне виховання* н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

     7. Біохімічні основи фізичної реабілітації / Біохімічний контроль у спорті 8.01020302 Фізична реабілітація* 1 с. (денна форма навчання)
     8. Біохімія 6.010203 Здоров’я людини 1 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки навчання) н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

     9. Валеологія 6.010201 Фізичне виховання* 5 с. (денна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 8 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки навчання) 2 с. (заочна форма навчання)

10. Вікова анатомія та фізіологія 6.010203 Здоров’я людини 5 с. (заочна форма навчання)
11. Вступ до спеціальності та основи фізичної реабілітації 6.010203 Здоров’я людини 1 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини н.с., 1, 2 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) н.с., 1, 2 с. (заочна форма навчання)

12. Гігієна 6.010203 Здоров’я людини 3 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 6 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 2 с. (денна форма навчання)

13. Гігієна та профілактика ВІЛ/СНІДу 6.010203 Здоров’я людини 2 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 2 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 2 с. (заочна форма навчання)

14. Діагностика і моніторинг стану здоров’я 6.010203 Здоров’я людини 4, 5 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 2 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 3 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

15. Долікарська медична допомога при невідкладних станах 6.010203 Здоров’я людини 5, 6 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 6 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 5 с. (заочна форма навчання)

16. Загальна теорія здоров’я 6.010203 Здоров’я людини 3 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 4, 5 с. (заочна форма навчання)

17. Загальна теорія здоров’я та основи здорового способу життя 6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 1, 2 с. (заочна форма навчання)
18. Інвалідний спорт / Бальнеотерапія 8.01020302 Фізична реабілітація* 1 с. (денна форма навчання)
19. Лікувальна фізична культура 6.010201 Фізичне виховання* 5, 6 с. (денна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 6 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки навчання) 2 с. (заочна форма навчання)

20. Масаж 6.010203 Здоров’я людини 7, 8 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 8 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 4 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки навчання) 1, 2 с. (заочна форма навчання)

21. Масаж загальний та самомасаж 6.010203 Здоров’я людини 4 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 4 с. (заочна форма навчання)

22. Масаж реабілітаційний 6.010203 Здоров’я людини 5 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 4 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 6 с. (заочна форма навчання)

23. Методи обстеження у лікарському контролі 6.010203 Здоров’я людини 7 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 7 с. (заочна форма навчання)

24. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу 6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 3 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки навчання) 3 с. (заочна форма навчання)

25. Моніторинг фізичного стану людини 8.01020302 Фізична реабілітація* 1 с. (денна форма навчання)

8.01020101 Фізичне виховання* 1.5 р. н. 2 с. (заочна форма навчання)

8.01020101 Фізичне виховання* 1 с. (денна форма навчання)

26. Основи здорового способу життя 6.010203 Здоров’я людини 5, 6 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 5, 6 с. (заочна форма навчання)

27. Основи медичних знань 6.010201 Фізичне виховання* н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 3 с. (денна форма навчання)

28. Основи патологічної фізіології 6.010203 Здоров’я людини 8 с. (заочна форма навчання)
29. Основи раціонального харчування 6.010203 Здоров’я людини 6 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 6 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 4 с. (заочна форма навчання)

30. Основи фізичної реабілітації 6.010203 Здоров’я людини 3 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 3 с. (денна форма навчання)

31. Професійна майстерність (за професійним спрямуванням) 6.010203 Здоров’я людини 6 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 3, 4 с. (заочна форма навчання)

32. Психологія здоров’я та здорового способу життя 6.010203 Здоров’я людини 6 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 6 с. (заочна форма навчання)

33. Психофізіологічна корекція репродуктивного здоров’я / Репродуктивна освіта в системі здоров’язбереження 7.01020302 Фізична реабілітація* 2 с. (денна форма навчання)
34. Реабілітаційні технології 6.010203 Здоров’я людини 2, 3 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 6 с. (заочна форма навчання)

35. Спецкурс «Біомеханіка постави» 6.010203 Здоров’я людини 8 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 8 с. (заочна форма навчання)

36. Спортивна медицина 6.010203 Здоров’я людини 7, 8 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 6 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 8 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 3 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 4 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 1, 2 с. (заочна форма навчання)

37. Спортивна травматологія 6.010201 Фізичне виховання* 3 с. (денна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 8 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки навчання) 3 с. (заочна форма навчання)

38. Спортивна травматологія / Фізична реабілітація при спортивних травмах 7.01020302 Фізична реабілітація* 2 с. (денна форма навчання)
39. Спортивний масаж 7.01020302 Фізична реабілітація* 1 с. (денна форма навчання)
40. Сучасні аспекти фізичної реабілітації 8.01020302 Фізична реабілітація* 1, 2 с. (денна форма навчання)
41. Теорія і методика реабілітаційної роботи 7.01020302 Фізична реабілітація* 1 с. (денна форма навчання)
42. Фармакологія у фізичній культурі і спорті 6.010201 Фізичне виховання* 7, 8 с. (денна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 7 с. (заочна форма навчання)

43. Фізична реабілітація 6.010201 Фізичне виховання* 7 с. (денна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 8 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки навчання) 4 с. (заочна форма навчання)

44. Фізична реабілітація в офтальмології 7.01020302 Фізична реабілітація* 2 с. (денна форма навчання)
45. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях 6.010203 Здоров’я людини 5, 6 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 6 с. (заочна форма навчання)

46. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання* 5 с. (денна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 6 с. (заочна форма навчання)

47. Фізіологія людини 6.010203 Здоров’я людини 3, 4 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 4 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 1, 2 с. (заочна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 3, 4 с. (денна форма навчання)

6.010201 Фізичне виховання* 5 с. (заочна форма навчання)

48. Фізіологія рухової активності 6.010203 Здоров’я людини 5 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 6 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 5 с. (заочна форма навчання)

49. Фізіотерапія 6.010203 Здоров’я людини 7 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 8 с. (заочна форма навчання)

50. Фітотерапія 7.01020302 Фізична реабілітація* 1 с. (денна форма навчання)

7.01020101 Фізичне виховання* 1 с. (денна форма навчання)

7.01020101 Фізичне виховання* н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

8.01020101 Фізичне виховання* 1.5 р. н. н.с., 1 с. (заочна форма навчання)

51. ФР в неврології 6.010203 Здоров’я людини 7, 8 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 8 с. (заочна форма навчання)

52. ФР в педіатрії 6.010203 Здоров’я людини 7, 8 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 8 с. (заочна форма навчання)

53. ФР при захворюваннях нервової системи 6.010203 Здоров’я людини 6 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 6 с. (заочна форма навчання)

54. ФР при захворюваннях опорно-рухового апарату 6.010203 Здоров’я людини 7, 8 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 8 с. (заочна форма навчання)

55. ФР при захворюваннях серцево-судинної системи 6.010203 Здоров’я людини 7 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 7, 8 с. (заочна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 6 с. (заочна форма навчання)

56. ФР при множинних порушеннях діяльності систем організму 6.010203 Здоров’я людини 7, 8 с. (денна форма навчання)

6.010203 Здоров’я людини 8 с. (заочна форма навчання)

57. ФР при порушеннях опорно-рухового апарату 6.010203 Здоров’я людини (на основі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки навчання) 4, 5 с. (заочна форма навчання)