Історія кафедри

Кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

На факультеті фізичного виховання і спорту 1951 року засновано кафедру анатомії і фізіології людини, яка стала першою спеціалізованою кафедрою факультету.

Очолював кафедру директор із заочного навчання М. Г. Фещук. В штаті кафедри працювали кандидат біологічних наук, старший викладач Г. Н. Літвіненко, викладачі В. П. Шейко, Л. Г. Ляхова, Н. В. Кучер, Н. І. Майстер, Л. І. Мироненко (1952 р.), препаратор Й. В. Савицький, лаборант С. М. Стецюк (1953 р.).

Випускники факультету отримували кваліфікацію учителя фізичного виховання та анатомії і фізіології.

 З 1956 р. кафедру очолював кандидат медичних наук, доцент Г. П. Антошечкін, крім відомого складу кафедри сумісниками працювали І. І. Кочетов, Ю. Б. Кривогорський, М. О. Фішелев, Л. С. Шрага, Я. І. Мислицька (1961 р.), З. Д. Антошечкіна.

            В 1960 р. кафедру очолював П. Н. Коритько, а в 1961 р. тимчасово виконує обов’язки завідувача кафедри В. П. Шейко. В штаті кафедри – старший викладач Є. Г. Фінгерман, асистенти М. С. Піскун, О. О. Зайцев, старший препаратор Т. М. Фугелевич, препаратор Л. Ю. Жабенко, старший лаборант С. М. Стецюк.

            На кафедрі функціонують кабінети догляду за хворими, ЛФК, анатомії людини, фізіології людини, біології, хімії, віварій.

 З 1963 р. кафедру очолює кандидат біологічних наук Н. Г. Литовченко. Під її керівництвом посилилась наукова робота на кафедрі і кафедра неоднарозово здобувала першість серед кафедр педагогічного інституту. В штаті кафедри працюють асистент В. М. Чорнодоля (1966 р.), кандидат наук, старший викладач Ю. А. Мисловський (1967 р.).

 В 1968 р. на посаду завідувача кафедри призначений М. Є. Квітницький, старшого викладача – кандидат медичних наук С. О. Ієвлев.

 У 1972 році змінюється штат кафедри: працюють кандидат ветеринарних наук, доцент Т. М. Кучеренко, кандидат медичних наук, старший викладач Ю. Б. Кривогорський, І. К. Веліканов, лаборант Н. А. Рогожинська.

 З 1975 р. по 1981 р. завідувачем кафедри призначена доцент Н. Г. Литовченко. У штаті кафедри працюють кандидат медичних наук, старший викладач Г. В. Янчик, асистент В. В. Теслюк.

Дальшому вдосконаленню науково-теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання сприяла організація науково-дослідної роботи, яка набула найбільшого піднесення в 70-80 –ті роки.

У 60-70-х роках розроблялися поряд з індивідуальними колективні теми, серед них: «Фізіологія і біохімія праці та спорту», «Фізіологія та біохімія людини і тварин» (керівник Н.Г. Литовченко), «Морфо-функціональні прояви акселерації дитячого організму» (Ю.Б. Кривогорський).  У 1977 р. науково-дослідна робота кафедри була включена у загальний план досліджень всесоюзної науково-дослідної проблеми «Фізіологія» АН СРСР. Вона координувалася Науково-дослідним інститутом фізіології дітей і підлітків  АПН СРСР, Інститутом біохімії АП УРСР. На базі кафедри створили Кам’янець-Подільське відділення Українського Фізіологічного товариства АП УРСР.

На посаду асистентів прийняті (1976 р.) кандидати біологічних наук О. П. Бодян  і П. Д. Плахтій. В складі лаборантів працюють О. В. Бойчук, М. В. Ткачук, А. М. Ляшенко.

У 1978 р. асистентом кафедри прийнятий Д. Д. Совтисік, учень відомого вченого, доктора біологічних наук, професора К. М. Леутського. Учнями його ж школи дослідження вітамінів були Н. Г. Литовченко і О. П. Бодян.

На зміну одним співробітникам  кафедри приходять на посади лаборантів М. П. Закржевська (1979 р.), Т. Ф. Іванова (1980 р.), В. М. Чорпіта (1983 р.), І. П. Лящук (1983 р.), У. В. Музика (1984 р.), О. І. Чупріна (1985), Я. Андруховський (1986 р).

 З 1981 р. по 1987 р. керує кафедрою доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України О. С. Кучерук, ветеран Великої Вітчизняної війни. Він був учасником битви під Сталінградом. Молодий офіцер, фельдшер на своїх плечах виніс не один десяток поранених бійців. Сам був важко поранений в боях під Берліном і до кінця днів своїх в його тілі знаходились осколки німецького снаряду. Це була неординарна особистість. Толерантний, ввічливий до студентів та викладачів, інтелігентний, він чудово малював, писав вірші. Створив наукову школу, виховав багатьох учнів, які стали  добрими спеціалістами; сам та й у співавторстві видав навчальні посібники з фізіології людини.

Протягом цього періоду кафедра вирішувала дві наукові  проблеми:

«Вдосконалення змісту, засобів і методів фізичного виховання школярів із врахуванням їх функціональних можливостей» (керівник – доцент Ю. Б. Кривогорський), «Медико-біологічне дослідження адаптаційних змін в організмі юнаків 16-17 років при фізичних навантаженнях» (керівник – професор О. С. Кучерук).

Щорічно проводились на кафедрі І-і тури олімпіади «Студент і науково-технічний прогрес». Переможцями були студенти Т. Соколова, С. Бешляга, Н. Звенигородська, Н. Ковтонюк (1986), С. Гуменюк, К. Костинюк, Л. Жук, Г. Єдинак, Б. Наумов, І. Кравцов (1987), І. Гоц, С. Бабюк (1988), Г. Кротов, В. Данильчук, Л. Єленчук, І. Фединяк (1989), О. Чорнописька, О. Сусько, Ю. Ротар, І. Семчук (1990), В. Надопта, М. Бойчук, М. Бевз (1991), які відбиралися для наступної участі в ІІ і Ш турах олімпіади, багато з них ставали її переможцями. Разом з тим, всі вони виконували дипломні роботи і успішно їх захищали. Випускники-дипломанти кафедри ставали вченими та викладачами вузів, технікумів, училищ та шкіл. Всі вони із вдячністю згадують своїх наукових керівників.

У 70-80-ті рр. викладачі факультету захистили перші кандидатські дисертації, серед них у 1978 р. кандидатом біологічних наук став П. Д. Плахтій, а у 1982 р. – Д. Д. Совтисік. В цей період були проведені на базі факультету перші наукові конференції. Так, у червні 1981 р. відбулася V сесія наукової ради «Проблеми шкільної гігієни та фізичного виховання». Перед студентами, викладачами, вчителями із змістовними доповідями виступили член-кореспондент АПН СРСР М. В. Антропова, завідувач лабораторією засобів і методів фізичного вховання НДІ фізіології дітей та підлітків АПН СРСР, професор Г. Б. Мейксон, завідувач лабораторією гігієни АПН СРСР професор О. А. Лосєва та ін.

У 1987 р. було проведено ІІІ Всесоюзну конференцію з фізичного виховання і шкільної гігієни, учасниками якої стали понад 100 вчених і науково-педагогічних працівників із різних регіонів СРСР.

В 1988 р. завідувачем кафедри обирається кандидат біологічних наук, доцент Д. Д. Совтисік, який згуртував ще більше колектив, зберіг творчу атмосферу кафедри та кращі її традиції.

В складі кафедри працювали професор. О. С. Кучерук, доценти П. Д. Плахтій, Ю. Б. Кривогорський, О. П. Бодян,  Л. І. Яновська, асистенти Т. О. Богуцька, І. В. Сущева.

1997 рік став роком реорганізації кафедри. До неї приєднано кафедру основ медичних знань. Назва її стає – «кафедра анатомії і фізіології людини та валеології». Вона забезпечувала читання курсів з медико-біологічного циклу. Колектив кафедри у складі доцентів Д. Д. Совтисіка (зав.кафедри), О. П. Бодян, П. Д. Плахтія, О. Ф. Головка, В. П. Молєва, асистентів Т. О. Богуцької, М. Т. Галайбіди, В. П. Скрипка, А. П. Подорожної, О. С. Матковської, С. Ф. Ростецького, В. С. Стренадка та лаборантів В. М. Чорпіти, О. Д. Кротової, У. В. Музики, І. М. Стояновської забезпечували навчально-виховний процес не тільки на факультеті фізичного виховання, але і в інституті загалом.

1999 рік поповнився молодими викладачами кафедри, кандидатом біологічних наук Е. О. Жигульовою та асистентом В. В. Беспальком, а в 2001 році – кандидатом медичних наук Р. Б. Чаплінським, асистентом І. В. Федорчуком, а  в 2002 р. І. Д. Гуменюк.

Активізується наукова робота кафедри. Плідно працює асистент В.В. Беспалько За період з 2000 р. по 2004 р. опублікував понад 70 наукових праць серед них монографії «Профілактика наркоманії серед підлітків (2001), «Репродуктивне здоров’я та статеве виховання молоді (2003). В 2002 р. він успішно захищає дисертацію на вчену ступінь кандидата медичних наук.

Студентська наукова робота ведеться за загальною кафедральною темою «Медико-біологічні дослідження адаптаційних змін організму в умовах фізичного навантаження». За результатами своїх досліджень студенти В. Трипадуш, Л. Головіна, Л. Завіша, І. Лискун, І. Гранатовський, В. Жуковський, М. Стефанишин., Н. Шишкіна., С. Гаман, А. Заікін, В. Зданюк та інші на «відмінно» захистили свої дипломні роботи.

У зв’язку із введенням нової спеціальності на факультеті фізичної культури «Фізична реабілітація» із кафедри утворено дві кафедри – «медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації» (зав. кафедри – кандидат біологічних наук, доцент Д. Д. Совтисік (2004-2008 рр.)) і «анатомії, фізіології та валеології» (зав. кафедри – кандидат біологічних наук, професор П. Д. Плахтій). У складі першої кафедри залишились – доценти О. П. Бодян, Е. О. Жигульова, В.В. Беспалько, Р. Б. Чаплінський та асистенти В. В. Зданюк, А. В. Заікін, А. П. Подорожна, Ю. А. Лонтковський. Друга кафедра відійшла в склад природничо-економічного факультету.

На кафедрі розроблялися міжнародні наукові проекти.

Так, доцент Е.О. Жигульова співпрацювала з Інститутом харчування Російської Академії медичних наук, Санкт-Петербурзькою медичною академією післядипломної освіти, Інститутом медичної генетики, медико-генетичними консультаціями м. Санкт-Петербург. Тема дослідження – «Вивчення механізмів, що забезпечують підтримання гомеостазу міді у ссавців». В ході співпраці із Санкт-Петербурзьким науково-дослідним інститутом експериментальної медицини імені І.П. Павлова РАМН за напрямком «Біологія» було створено проект під назвою «Геном людини». Наслідком такої співпраці стало присудження Е.О. Жигульової у 2004 р. Державної премії у галузі науково-дослідної роботи для молодих вчених за розробку теми «Механізми підтримання гомеостазу міді у савців з ембріональним типом метаболізму міді». Крім того, вона отримала патент на винахід способу приготування молочної суміші для штучного вигодовування новонароджених.

З 2008 р. по 2009 р. кафедру очолював доктор біологічних наук, професор О. О. Приймаков, з 2009 по 2012 знову Д. Д. Совтисік.

 У складі кафедри досвідчені, кваліфіковані викладачі, серед них кандидат біологічних наук, професор Д. Д. Совтисік, доктор біологічних наук, професор О. О. Приймаков, кандидат біологічних наук, доцент О. П. Бодян, кандидат біологічних наук, доцент Е. О. Жигульова, кандидат медичних наук, доцент Р. Б. Чаплінський, кандидат медичних наук, старший викладач Г. Д. Дейбук та кандидати педагогічних наук В. В. Зданюк та А. В. Заікін, асистенти Г. А. Усов, Р. С. Бутов, А. П. Подорожна, Ю. А. Лонтковський, В. Б. Воронецький і старші лаборанти В. М. Чорпіта і У. В. Музика.

У зв’язку з об’єднанням з кафедрою теорії і методики фізичного виховання, кафедра отримала назву «Теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини». Очолював кафедру кандидат педагогічних наук , професор М. С Солопчук (2012-2015 р. ).

З 2015 року кафедру знову реформовано з назвою «Фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання». У складі сучасної кафедри: завідувач кафедри доктор медичних наук, професор Т. М.. Христич, кандидат біологічних наук, професор Д. Д. Совтисік, кандидат біологічних наук, доцент Е. О. Жигульова, кандидат медичних наук, професор Р. Б. Чаплінський, кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Зданюк, кандидат медичних наук, доцент В. П. Молєв, випускник аспірантури Національного університету фізичного виховання та спорту України, асистент Р. С. Бутов, старші лаборанти В. М. Чорпіта і У. В. Музика.

Кафедра успішно працює над колективною темою «Теоретичні і методичні засади формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичного виховання та основ здоров’я » (науковий керівник, кандидат біологічних наук, доцент Е. О. Жигульова). За результатами своїх досліджень (2004-2016 рр.) опубліковано понад 400 наукових праць, із них 35 навчально-методичних посібники, рекомендації тощо. Серед опублікованих праць – монографії В.В. Беспалька «Репродуктивне здоров’я та статеве виховання молоді» (2004 р.), «Наркоманія. Адаптація молоді до праці та життя» (2005 р.), Д.Д. Совтисіка, О.П. Бодян, Е.О. Жигульової, А.В. Заікіна, В.В. Зданюка «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту» (2006 р.), Р. Б. Чаплінський «Геодинамічні детермінанти оптимізації пролонгованої терапії в умовах формування «після інфарктного серця» (2012 р), В. В. Зданюк «Підготовка вчителів фізичної культури до реалізації здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності» (2013 р.) підручники та навчально-методичні посібники О.С. Кучерука, П.Д. Плахтія, Д.Д. Совтисіка, О.П. Бодян «Медико-біологічний контроль фізичного стану спортсменів» (1993 р.), П.Д. Плахтія «Фізіологія системи дихання» (1996 р.), О.С. Кучерука, П.Д. Плахтія «Фізіологія людини» (1997 р.), С.М. Сінгаєвського, Д.Д. Совтисіка «Фізичне виховання школярів: теоретична підготовка» (1998, 2006 рр.), П.Д. Плахтія, Д.Д. Совтисіка, О.П. Бодян, В.В. Беспалька, Е.О. Жигульової «Медико-біологічні основи валеології» (2000 р.), В.В. Беспалька «Профілактика наркоманії серед підлітків» (2001 р.), П.Д. Плахтія «Фізіологічні основи фізичного виховання школярів» (2001 р.), Д.Д. Совтисік «Загальна та біологічна хімія» (2003, 2006 рр.), М.С. Солопчука, Г.В. Бесарабчука, Р.Б. Чаплінського «Фізичного виховання студентської молоді» (2003 р.), Е.О. Жигульової «Енергоінформаційний обмін у навколишньому середовищі» (2004 р.), О.П. Бодян, В.В. Зданюка «Анатомія людини» (2004 р.), П.Д. Плахтія, Р.Б. Чаплінського «Лікарські рослини і продукти бджільництва при лікуванні захворювань серцево-судинної системи» (2004 р.), М.С. Солопчука, Р.Б. Чаплінського «Фізична культура студенток вищих навчальних закладів» (2005 р.), О.П. Бодян, А.В. Заікіна «Спортивна морфологія» (2006 р.), П.Д. Плахтія, О.П. Бодян «Основи вікової фізіології» (2006 р), С.М. Бабюка, Д.Д. Совтисіка «Методика та техніка виконання масажних прийомів» в 3-х част. (2007 р.), П.Д. Плахтія, Е.О. Жигульової «Захворювання серцево-судинної системи. Лікування лікарськими рослинами і препаратами бджільництва» (2008 р.). А. В. Заікін, Р. С. Бутов, В. Б. Воронецький «Адаптивна фізична культура» (2010 р.). Д. Д. Совтисік «Біологічна хімія» (2011 р.), А. В. Заікін Біомеханіка (2012), Д. Д. Совтисік, В. В. Зданюк «Лікувальна фізична культура» (2013 р.), Р. Б. Чаплінський «фізична реабілітація при серцево-судинних захворюваннях» (2013 р.).