Бакалавр на основі диплома молодшого спеціаліста

Перелік іспитів для прийому на навчання на  другий  курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра.

  1. Фаховий іспит (тестування). 

Програма фахового іспиту для спеціальностей 053 Психологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія