Методичний семінар-нарада з підготовки фахівців за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

12 квітня 2019 р. у рамках роботи IV Всеукраїнського з’їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури на базі Дніпровського національного університету ім. О. Гончара (м. Дніпро), відбувся Методичний семінар-нарада з підготовки фахівців за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», серед учасників якого були представники Кам’янець-Подільського національного університету – доцент Жигульова Евеліна Олександрівна та старший викладач Бутов Руслан Сергійович.

Засідання відбувалось у конференц-залі Палацу студентів Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, у якості модераторів якого виступили Мруга Марина, Лазарева Олена, Неханевич Олег.

Метою методичного семінару-наради з підготовки фахівців за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» було висвітлення проблем та розробка заходів щодо їх подолання при навчанні студентів та працевлаштуванні випускників за спеціальністю «227 Фізична терапія, ерготерапія», а саме:

  1. Регулювання, перспективи та проблеми підготовки і працевлаштування фахівців реабілітаційних спеціальностей

Доповідач: Мруга М.Р., Генеральний директор Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ України (м. Київ).

  1. Стандартизація підготовки фізичних терапевтів та ерготерапевтів

Доповідач: Лазарева О.Б., завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, голова Науково-методичної підкомісії МОН України за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», д.наук з фіз. вих. сп., професор (м. Київ).

  1. Складні питання імплементації спеціальності «227.Фізична терапія, ерготерапія» в науково-практичний простір України на сучасному етапі

Доповідач: Неханевич О.Б., завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», д.мед.н., професор (м. Дніпро).