З 1-го жовтня розпочалася педагогічна (асистентська) практика студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія на кафедрі фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання К-ПНУ імені Івана Огієнка. Студенти-магістранти активно включилися в навчально-виховний процес факультету фізичної культури, відвідують лекції та практичні заняття викладачів випускової кафедри. Ретельно готуються до власного проведення аудиторних занять, […]