І Міжнарождна конференція

І Міжнародна конференція
2-3 травня 2018 року на базі факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка проведено I Міжнародну наукову конференцію «ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ», присвячену 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Співорганізаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, а також заклади вищої освіти Європи, зокрема Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), Католицький університет в Ружомбероку (Словацька Республіка), Університет Градец Кралове (Чеська Республіка), Державний університет фізичного виховання і спорту Республіки Молдова.
Науковий комітет конференції очолив Іван Стасюк, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, декан факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Також, було затверджено персональний склад наукового комітету конференції, а саме: Евеліна Жигульова, кандидат біологічних наук, доцент (заступник голови комітету); Аліна Боднар, кандидат педагогічних наук, старший викладач (відповідальний секретар); Сергій Копилов, доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Іван Конет, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Геннадій Єдинак, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор; Леся Галаманжук, доктор педагогічних наук, професор; Микола Кужель, кандидат психологічних наук, старший викладач; Юрій Юрчишин, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент; Ольга Афтімічук, доктор педагогічних наук, доцент (Державний університет фізичного виховання і спорту Республіки Молдова); Данута Мажец, доктор габілітований, професор (Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові) – співголова комітету; Яцек Вонсік, доктор габілітований, професор (Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові); Елігій Малолепший, доктор габілітований, професор (Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові); Даніель Кукла, доктор габілітований, професор (Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові); Вальдемар Возняк, доктор габілітований, професор (Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві); Емілія Янігова, доктор педагогічних наук, доцент (Католицький університет в Ружомбероку ) ‒ співголова комітету; Любомир Пекарчік, доктор філософії, доктор педагогіки, доктор теології, професор (Католицький університет в Ружомбероку ); Ірена Каманова, доктор філософії, доцент (Католицький університет в Ружомбероку); Алена Новотна, доктор філософії, доцент (Католицький університет в Ружомбероку); Барбара Ковацова, доктор філософії, доцент (Католицький університет в Ружомбероку); Благослав Краус, доктор філософії, професор (Університет Градец Кралове);
Також, було створено організаційний комітет, до складу якого увійшли науково-педагогічні працівники факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка − Микола Прозар, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент; Леонід Гурман, кандидат педагогічних наук, професор; Дмитро Солопчук, кандидат педагогічних наук, доцент; Майя Зубаль, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент; Вадим Зданюк, кандидат педагогічних наук, доцент; Володимир Мисів, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, а також Аркадій Мажец, доктор габілітований, професор (Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові); Уршуля Груце-Мьонсік, доктор педагогічних наук, старший викладач (Жешувський університет в Жешуві); Олена Карпушенко, кандидат педагогічних наук (Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові); Мирослав Гейдос, доктор (Католицький університет в Ружомбероку); Янета Телухова, магістр (Католицький університет в Ружомбероку).
Реєстрація учасників конференції відбулася 02 травня 2018 року з 09.00 до 10.00 год. у центральному корпусі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. З 10.00 до 12.00 для учасників наукового форуму було організовано творчий відпочинок старовинними історичними місцями Кам’янець-Подільського.
Конференція розпочала свою роботу 02 травня об 14.00 у конференц-залі «Белладжіо», ГК «Гала-Готель.
Модератором пленарного засідання була Евеліна Жигульова, лауреат Державної премії для молодих вчених у галузі науки і техніки, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, яка і відкрила І міжнародну конференцію «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання і фізичної терапії».