З'ЇЗД ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

З 28 вересня по 1 жовтня 2017 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка проходив XVI з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства. В рамках заходу науково-педагогічним складом кафедри  та магістрантами спеціальності 227 Фізична терапія було організовано та проведено науковий симпозіум “Реабілітація мультидисциплінарний підхід” (модератор кандидат біологічних наук, доцент Жигульова Євеліна Олександрівна). З науковими доповідями виступили: кандидат наук з фізичного виховання та спорту Бутов Руслан Сергійович “Фізична реабілітація слабозорих дітей 13-15 років в умовах спеціалізованого навчального закладу”, магістранти 1 курсу Ремарович Яна Валентинівна, Чесановська Юлія Вікторівна “Практична підготовка фахівців з фізичної реабілітації у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”, лікар-невролог Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни Лідія Пенделі “Мультидисциплінарний підхід – ключ до ефективної реабілітації”, доктор медичних наук, с.н.с., професор Гоженко Олена Анатоліївна “Застосування методу нейромускульної активації при медичній реабілітації пацієнтів зпорушеннями рухового стереотипу”, доктор медичних наук, професор Колоденко Володимир Олександрович “Міжнародна система контролю якості ISO 9001-2015 при організації відновлювального лікування за принципом “Командного піходу”.