????????????????????????????????????

Ростислав Борисович Чаплінський народився 7 вересня 1962 року в     м. Кам’янець-Подільському в сім’ї службовців.

У 1985 р. закінчив Чернівецький державний медичний  інститут за спеціальністю «Лікувальна справа», після інтернатури з терапії працював лікарем-кардіологом.

У 1999 р. в Інституті кардіології   ім. академіка М.Д. Стражеска АМН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Гемодинамічні  детермінанти оптимізації  пролонгованої  терапії  в умовах формування  “післяінфарктного серця”» та отримав наукову ступінь кандидата медичних наук.

У 2001 р. прийнятий на посаду асистента кафедри анатомії і фізіології людини, та валеології.

  У 2002 р. обраний за конкурсом на посаду старшого викладача
кафедри анатомії і фізіології людини, та валеології.

У 2003 р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації.

У 2005 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації.

У 2012 р. обраний за конкурсом на посаду професора кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації.

Ростислав Борисович працює над науковими тематиками: “Основні детермінанти фізичного виховання студентської молоді”, “Коронарний резерв і функціональний стан міокарда у хворих із “післяінфарктним серцем”, “Фізична реабілітація, як основний відновлюючий чинник при серцево-судинних захворюваннях”.

Професор Чаплінський – автор і співавтор понад 80 друкованих праць (з них 1 монографія, 4 навчальні посібники, 1 методичний посібник, 2 методичні рекомендації); член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”», збірника наукових праць “Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини”, спільне українсько-молдавське міжнародне наукове видання, збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти”,  збірника матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури.

Нагороджений відзнакою університету за вагомий внесок у розвиток освіти та науки.