Список     

наукових праць за 2011-2015 р.    

професора кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ

фізичного  виховання  

Чаплінського Ростислава Борисовича                      

 

 

з/п

 

 

Назва

 

Харак-тер

робо-ти

 

 

Вихідні дані

 

Обсяг

(стор.)

 

 

Співавтори

1. Оцінка ризику виникнення серцево-судинних захворювань Стаття Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини: збірник наукових праць. –  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение “Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко”. –  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011.  Вип. 2. – С. 179-184. 6

3

Чаплінська Л.В.
2. Раціональне харчування – профілактична основа

попередження серцево-судинних захворювань

 

Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів і аспірантів: вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. –   Т. 5. – С. 137-140. 4

2

Чаплінська Л.В.
3. Забезпечення ефективної фізичної реабілітації при серцево-судинних захворюваннях Стаття Вісник

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011.

Вип. 4. – С. 214-220.

7

3

Чаплінська Л.В.
4. Ге­мо­ди­на­мі­ч­ні  дете­р­мі­на­н­ти

о­п­ти­мі­за­ції

про­ло­н­го­ва­но­ї  тера­пії  в  умо­вах фо­р­му­ва­н­ня

“пі­с­ля­і­н­фа­р­ктно­го сер­ця”

Моно-графія Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.  – 136 с. 136  
5. Оптимальне поєднання засобів фізичної реабілітації, як детермінанта відновлення      працездатності інвалідів           

 

Стаття Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.

Вип. 1. – С. 76-79.

4

2

Чаплінська Л.В.
6. Психосоціальні стресові чинники, як фактор виникнення хвороб системи кровообігу

 

Стаття Вісник

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.

Вип. 5. – С. 298-306.

9  
7. Демографічна ситуація та стан здоров’я населення  України – вагомий чинник, що до проведення активних превентивних заходів

 

Стаття Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини: збірник наукових праць. –  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение “Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко”. –  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.  Вип. 3. – С. 219-222. 4  
8. Паління – один із провідних факторів ризику хронічних хвороб

 

Стаття Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.

Вип. 2. – С. 242-246.

5  
9. Клініко-фізіологічне обґрунтування впливу фізичних тренувань на серцево-судинну систему

 

Стаття Наукові праці  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів і аспірантів: вип. 11, у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. –   Т. 2. – С. 206-208. 3

1,5

Чаплінська Л.В.
10. Фізична реабілітація при серцево-судинних захворюваннях Навча-льний посіб-ник Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка,  2013. – 312 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-8950

від 28.05.2013 р.

312  
11. Особливості клінічних проявів

хвороб системи кровообігу, як психосоматичних захворювань

 

Стаття Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини: збірник наукових праць. –  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение “Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко”. –  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.  Вип. 4. – С. 146-149. 4

2

Чаплінська Л.В.
12. Інтегративні методи контролю при фізичній реабілітації  хворих із серцево-судинними захворюваннями

 

Стаття Вісник

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.

Вип. 6. – С. 253-261.

9

4

Чаплінська Л.В.
13. Надлишкова маса тіла як предиктор розвитку різних порушень

 

Стаття Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник наукових праць. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.

Вип. 3. – С. 206-210.

5

2,5

Чаплінська Л.В.
14. Концепція й стратегії профілактики

серцево-судинних захворювань

 

Стаття Наукові праці  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докто-рантів і аспірантів: вип. 12, у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. –   Т. 2. – С. 172-173. 2

1

Чаплінська Л.В.
15. Фізичні тренування при артеріальній гіпертензії – детермінанта успішної реабілітації

 

Стаття Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини: збірник наукових праць. –  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение “Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко”. –  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.  Вип. 5. – С. 119-121. 3

1,5

Чаплінська Л.В.
16. Негативні наслідки надлишкового споживання алкоголю

 

Стаття Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник наукових праць. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.

Вип. 4. – С. 218-221.

4

2

Чаплінська Л.В.
17. Адекватні фізичні тренування при ішемічній хворобі серця як чинник якісної реабілітації

 

Стаття Вісник

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.

Вип. 7. – С. 290-297.

Вісник включено до наукометричних баз: Google Scholar та Index Copernicus (Польща) індекс (ICV 2013 : 5.86)         

8

4

Чаплінська Л.В.
18. Оперативні методи контролю при фізичній реабілітації  хворих із захворюваннями серцево-судинної системи

 

Стаття Наукові праці  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докто-рантів і аспірантів: вип. 13, у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. –   Т. 2. – С. 155-156. 2

1

Чаплінська Л.В.
19. Шляхи профілактики й допомоги у

відмові від паління

 

Стаття Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник наукових праць. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.

Вип. 5. – С. 178-181.

4

2

Чаплінська Л.В.
20. Загальні аспекти реабілітації хворих

інфарктом міокарда

 

Стаття Наукові праці  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докто-рантів і аспірантів: вип. 14, у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. –   Т. 2. – С. 130. 1

0,5

Чаплінська Л.В.
21. Фізична реабілітація при серцево-судинних захворюваннях Навча-льний посіб-ник

[Елек-трон-ний ресурс]

 

Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка,  2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 1 елек-трон. опт. диск (CD-ROM); 12 см  
22. Основні принципи поетапної системи реабілітації хво-рих, що перенесли інфаркт міокарда

 

Стаття Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини: збірник наукових праць. –  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение “Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко”. –  Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2015.  Вип. 6. – С. 181-185. 5

2,5

Чаплінська Л.В.
23. Дисліпідемії − основний фактор ризику атеросклерозу та ішемічної хвороби серця

 

Стаття Вісник

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.

Вип. 8. – С. 383-391.

Вісник включено до Переліку наукових фахових видань України та науково-метричних баз: Google Scholar, Index Copernicus та CEJSH.

9