DSC_2310

Народився 11 березня 1951 р. в с. Глибока Коломийського району Івано-Франківської обл. в селянській родині.

Навчався в Глибоцькій початковій школі, а потім в Отинянській середній загальноосвітній політехнічній школі, які закінчив із срібною медаллю в 1967 році. З 1967 р. по 1972 р. навчався на біологічному факультеті Чернівецького  державного університету за спеціальністю «біохімія». По закінченню його було присвоєно кваліфікацію «біохімік».

Протягом всього навчання виступав у складі, спочатку шкільного, а потім університетського танцювального ансамблів.

З 1972 р. по 1977 р. працює на посаді  інженера науково-дослідної лабораторії вітамінів кафедри біохімії Чернівецького державного університету, активно досліджує вплив масивних доз вітаміна А на канцерогенез та розвиток променевої хвороби. Науковий керівник – заслужений діяч науки, доктор біологічних наук, професор К.М. Алеутський – основоположник Чернівецької школи вітамінів.

В 1974 р. в м. Алма-Ата, як учасник І Всесоюзної конференції з проблеми «Харчування здорової і хворої людини» виступив з доповіддю про підсумки наукового дослідження обмінних процесів вітаміна А.

В 1976 р. (м. Чернівці) виступає на ІІ-ій Всесоюзній конференції «Обмін і функції вітаміну А і каротину в організмі людини та тварин, їх практичне використання».

З 1978 р. – асистент кафедри анатомії і фізіології людини факультету фізичного виховання Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, читає курси біохімії та вікової фізіології з основами шкільної гігієни.

В 1982 р. є учасником ІV Українського біохімічного з’їзду (м. Дніпропетровськ). Завершив дисертаційне дослідження.

03.12.1982 р. у спеціалізованій раді з присвоєння вченого ступеня кандидата біологічних наук Харківського державного університету відбувся успішний захист дисертації на тему: «Деякі сторони обміну ретинолу в слизовій тонкого кишечника в умовах різного забезпечення організму вітаміном А, при іонізуючому опроміненні та пухлинному рості» (03.00.4-біохімія).

1987 р. рішенням ВАК присвоєно вчене звання «доцент».

З 1988 р. по 2008 р. та з 2009 р. по 2012 р. – очолює кафедру анатомії і фізіології людини; потім кафедра реформується у кафедру анатомії і фізіології людини та валеології. Пізніше, у зв’язку із введенням нової спеціалізації «фізична реабілітація» – назва кафедри змінюється на кафедру «Медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації».

Приймав участь у роботі різних наукових форумів:

 • V Всесоюзній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми оздоровчої фізкультури, спорту для інвалідів та валеології в навчальних закладах України» (Кіровоград, 1997 р.);
 • ІІ-го Міжнародного конгресу «Екологія і духовність» ( Київ, 1996 р.);
 • Науково-практичній міжнародній конференції «Адаптаційні можливості дітей та молоді» (Одеса, 1998 р.);
 • Першого національного конгресу з біоетики ( Київ, 2001 р.);
 • Міжнародної наукової конференції «Навколишнє середовище і здоров’я людини» (Кам’янець-Подільський, 2008 р.);
 • Регіональної науково-методичної конференції «Фізична реабілітація: актуальність, проблеми, перспективи розвитку» (Тернопіль, 2008 р.);
 • Х Міжнародної науково-методичної конференції «Організація і методика навчального процесу, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи» ( Москва, 2008 р.);
 • VІ Міжнародної науково-методичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи» (Дрогобич, 2011р.);
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засоби освіти» (Кам’янець-Подільський, 2008, 2015 рр.) та інші.

Нагороджений: почесними знаками

 • «Відмінник освіти України» – 2003 р.;
 • «Відзнака міського голови» – 2009 р;
 • Медаль «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки» – 2007 р.

Почесними грамотами:

 • Міністерства освіти і науки України – 2001;
 • Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту – 2008 р.;
 • Хмельницької обласної державної адміністрації – 1997, 2006 рр.;
 • Управління з питань фізичної культури і спорту Хмельницької ОДА – 2004 р.;
 • Відділу з фізичної культури і спорту Кам’янець-Подільської міської ради – 2004 р.;
 • Ректорату та профкому – 2005 р., 2011 р.

Міжнародною радою директорів, вчених, діячів науки, екології культури країн світу, комітетом з міжнародних премій за цикл робіт з радіобіології присвоєна Міжнародна премія «Дружба» (1996 р.)

Президентом УЕАН, членом-кореспондентом АН України С.І. Дорогунцовим призначений науковим радником Української екологічної академії наук (1997-1998 рр.)

Опубліковано понад 200 наукових праць в наукових виданнях «Радіобіологія», «ДАН СРСР», «Онкологія», «Український біохімічний журнал», матеріалах конференцій та з’їздів, в наукових збірниках.

Видано навчально-методичні посібники:

 • «Методичні вказівки до лабораторних занять з вікової фізіології і шкільної гігієни» (у співавторстві), Кам’янець-Подільський, 1987 р.;
 • Методичні рекомендації «Допінгові засоби та наслідки використання їх у спортивній практиці» (у співавторстві), Київ, 1990 р.
 • «Загальна та біологічна хімія. Практикум». Кам’янець-Подільський,  2003 р.;
 • «Біологічна хімія. Практикум». Кам’янець-Подільський,  2011 р.;
 • «Методика та техніка виконання масажних прийомів. Методичні рекомендації. Ч.І», (у співавторстві), Кам’янець-Подільський,  2007 р.;
 • «Орієнтовні комплекси та особливості методики виконання масажу окремих ділянок тіла. Методичні рекомендації. Ч.ІІ», (у співавторстві), Кам’янець-Подільський,  2007 р.;
 • «Масажні комплекси при захворюваннях. Методичні рекомендації. Ч.ІІІ», (у співавторстві), Кам’янець-Подільський,  2007 р.;
 • «Лікувальна фізична культура Ч.І» (у співавторстві), Кам’янець-Подільський,  2007 р.

На сьогоднішній день – професор кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання. Викладає навчальні дисципліни: «Біологічна хімія», «Спортивна медицина», «Лікувальна фізична культура», «Теорія і методика реабілітаційної роботи», «Біохімічні основи фізичної реабілітації» та «Біохімічна адаптація до фізичних навантажень».

Голова науково-методичної ради факультету фізичної культури, член вчених рад факультету та університету.

Одружений.

Дружина – Броніслава Совтисік, заслужений діяч мистецтв України, відома співачка, композитор, автор і виконавиця багатьох популярних шлягерів «Приїжджайте частіше додому», «Я – жінка», «Онуки», «Облітає цвіт вишневий»… та інші.

Виховали двох дочок – Мар’яну та Лесю. Мають трьох онуків – Івана, Настю та Йоганну.