ОКР Магістр

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів.

Фітотерапія.

Репродуктивне здоров’я.

Спортивна травматологія.

Адаптивна фізична культура.

Спортивний масаж.

Cанаторно-курортна реабілітація.

Фізична терапія в офтальмології.

Методика викладання фізичної реабілітації у вищій школі.

Протезування та ортезування у фізичній терапії.

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

017  Фізична культура (Тренер з видів сорту)

І курс

Адаптивна фізична культура

ІІ курс

Моніторинг фізичного стану людини

Фармакологія в спорті