ОКР «Бакалавр»

227 Фізична Терапія

І курс

Анатомія людини.

Біологія

Біохімія

Вступ до спеціальності.

Гігієна та профілактика ВІЛ/СНІДУ.

Реабілітаційні технології.

Фізіологія людини.

 

 

227 Фізична Терапія

ІІ курс

Обстеження, методи оцінки та контролю різних систем організму.

Загальна теорія здоров’я та основи здорового способу життя.

Біохімія.

Масаж у фізичній терапії.

Здоров’язберігаючі технолгії.

Основи догляду за хворими та інвалідами.

Здоров’язберігаючі технології.

Клінічний реабілітаційний менеджмент при різних захворюваннях.

Вікова фізіологія.

Патологічна фізіологія.

Фармакологія у фізичній реабілітації.

227 Фізична реабілітація

ІІІ курс

Адаптивний спорт.

Біомеханіка.

Діагностика і моніторинг стану здоров’я.

Долікарська медична допомога при невідкладних станах.

Спортивна медицина.

Фізична реабілітація при різних захвоюваннях.

Фізіологія рухової активності.

Патологічна фізіологія.

Нетрадиційні методи у фізичній реабілітації.

Санаторно-курортна реабілітація.

6.010203 Здоров’я людини

ІV курс

Психологія здоров’я та здорового способу життя.

Фізична реабілітація при різних захворюваннях.

Професійна майстерність (за професійним спрямуванням).

 

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

І курс

Анатомія людини з основами спортивної морфології.

Біохімія.

Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання і спорту.

ІІ курс

Анатомія людини з основами спортивної морфології.

Біохімія.

Основи медичних знань.

Фізіологія людини та фізіологічні основифізичного виховання та спорту

ІІІ курс

Біомеханіка.

Масаж.

Лікувальна фізична культура.

ІV курс

Масаж.

Фармакологія у фізичній культурі і спорті.

Спортивна травматологія та основи реабілітації.

017  Фізична культура (Тренер з видів сорту)

І курс

Анатомія людини з основами спортивної морфології.

Біохімія.

Спортивний масаж.

ІІ курс

Анатомія людини з основами спортивної морфології.

Біохімія.

Основи медичних знань.

Фізіологія спорту.

ІІІ курс

Спортивний масаж.

Біомеханіка.

Спортивна тваматологія.