ОКР «Бакалавр»

227 Фізична Терапія

І курс

Анатомія людини.

Біологія

Вступ до спеціальності.

Гігієна та профілактика ВІЛ/СНІДУ.

Реабілітаційні технології.

Фізіологія людини.

Нетрадиційні методи фізичної реабілітації.

 

227 Фізична реабілітація

ІІ курс

Загальна теорія здоров’я та основи здорового способу життя

Біохімія.

Масаж.

Фізіологія людини.

Основи догляду за хворими та інвалідами.

Здоров’язберігаючі технології.

6.010203 Здоров’я людини

ІІІ курс

Адаптивний спорт.

Біомеханіка.

Діагностика і моніторинг стану здоров’я.

Долікарська медична допомога при невідкладних станах.

Спортивна медицина.

Фізична реабілітація при різних захвоюваннях

Фізіологія рухової активності

ІV курс

Основи раціонального харчування

Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)

Психологія здоров’я та здорового способу життя.

Вікова анатомія і фізіологія

Методика застосування компютерної техніки при виченні предметів шкільного курсу

Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи

ФР при захворюваннях опорно-рухового апарату

ФР при захворюваннях серцево-судинної системи

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

017  Фізична культура (Тренер з видів сорту)

І курс

Гігієна.

ІІ курс

Анатомія людини з основами спортивної морфології.

Біохімія.

Основи медичних знань.

Фізіологія людини та фізіологічні основифізичного виховання та спорту

Фізіологія спорту.

ІІІ курс

Біомеханіка.

Валеологія.

Лікувальна фізична культура.

ІV курс

Масаж.

Фармакологія у фізичній культурі і спорті.

Фізична реабілітація.

Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу.