DSC_2300

Молєв Валерій Павлович

Народився 21 липня 1947 року в м. Рівне

Освіта:

1965 р. – закінчив Кам’янець-Подільську ЗОШ № 13

1965 – 1971 рр. – навчався у Чернівецькому державному медичному інституті на лікувальному факультеті.

1987 р. – захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

20.01.2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри медичної психології К-ПНУ імені Івана Огієнка.

Трудова діяльність:

1971 – 1975 рр. – лікар-ординатор Кам’янець-Подільського протитуберкульозного диспансеру.

1975 – 2002 рр. – завідувач стаціонарним відділенням Кам’янець-Подільського протитуберкульозного диспансеру.

1982 – 1997 рр. працював асистентом за сумісництвом на кафедрі основ медичних знань та охорони здоров’я дітей Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

1997 – 2002 рр. – доцент кафедри анатомії, фізіології людини та валеології факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2002 – 2015 рр. – доцент кафедр медико-біологічних основ соціальної реабілітації, медичної психології, психолого-медико-педагогічних основ корекційної  роботи, анатомії, фізіології і валеології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2015 до сьогодні – доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Основні навчальні курси:

  1. Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату.
  2. Фізична реабілітація при множинних порушеннях діяльності систем організму.
  3. Анатомія людини.
  4. Фармакологія у фізичній культурі і спорті.

Наукова робота:

Наукові публікації – 48, з них навчальні посібники – 3, статті – 45.

Сфера наукових інтересів:

Комплексна система реабілітації хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання системи органів дихання. Найрізноманітніші проблеми сучасної медицини, фізичної реабілітації, валеології, клінічної психології.