1. Молєв В.П. Формування здорового способу життя учнів   дитячого протитуберкульозного санаторію // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільській: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск 3. – С. 59-64.
 2. Молєв В.П. Зменшення алкогольної залежності у хворих на туберкульоз легень у разі використання зорексу // Наукові праці Кам’янець- Подільського національного університеру імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції
 3. викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах.- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. – Т.2. – 162 с. – С.126-128
 4. Молєв В.П. Особливості невротичних розладів у хворих на туберкульоз і хронічні неспецифічні захворювання органів дихання // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип.3. – С.93-99
 5. Молєв В.П. Діагностика та лікування депресії в практиці фтизіатра: психологічний аспект // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.. Г.С. Костюка НАПН України/ За ред.. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 11.- Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 487-499.
 6. Молєв В.П. Особливості хроніфікованих депресій у осіб із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу // Збірник наукових праць Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака, – Вип. 19 В двох частинах, частина 2. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Поділь-ський: Медобори, 2012. – С.358-368.
 7. Молєв В.П. Психологічні фактори формування комплаєнса хворих на туберкульоз з алкогольною залежністю // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.. Г.С. Костюка НАПН України/ За ред.. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 18.- Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 539-548.
 8. Молєв В.П. Психопатологічні особливості органічних психічних розладів у хворих з хронічною нейросенсорною приглухуватістю після лікування аміноглікозидами // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія / за ред. О.М.Вержиховської, В.І.Співака. – Вип.4. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2013. – С.143-148.
 9. Молєв В.П. Розлади психічної сфери у хворих на вірусні гепатити із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу // Наукові праці Кам’янець- Подільського національного університеру імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах.- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12. – Т.1. – С. 128-129.
 10. Молєв В.П. Особливості темпераменту осіб інфікованих мікобактеріями туберкульозу з функціональними розладами органів травлення // Наукові праці Кам’янець- Подільського національного університеру імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах.- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 13. – Т.1 – C.16-17.
 11. Молєв В.П. Психологічні аспекти навчання дітей, хворих на бронхіальну астму // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2014. – Вип. 6. – С.75-84.
 12. Молєв В.П. Здоров’язберігаюча поведінка студентів: проблеми та можливості вищої освіти // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – С. 131 – 134.
 13. Молєв В.П. Принципи надання першої медичної допомоги при загрозливих для здоров’я і життя станах людини: навчальний посібник з валеології / В.П.Молєв, Ю.А.Лонтковський, О.С.Шуріпа. – Кам’янець – Подільський: Абетка-НОВА, 2003. – 131 с.
 14. Молєв В.П. Допінги і спорт: навчально-методичний посібник / В.П.Молєв, П.Д. Плахтій, О.П. Шишкін. – Кам’янець – Подільський: Друк. ПП Буйницький О.А., 2007. – 104 с.
 15. Молєв В.П. Анатомія людини: навчальний посібник / О.І.Циганівська, П.Д. Плахтій. – Кам’янець – Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2015. – 240 с.