DSC_2296

Анатолій Володимирович Михальський народився 24 березня 1953 року в с. В. Яромирка  Городоцького району Хмельницької області.

Після закінчення навчання у Великояромирській середній школі в 1968 році поступив на навчання в Чортківське медичне училище, яке закінчив в 1972 році і отримав кваліфікацію «фельдшер».   Упродовж 1972-1974 років проходив дійсну військову службу у Закавказькому військовому окрузі.

З 1975 по 1981 рік навчався в Чернівецькому медичному інституті і отримав кваліфікацію лікаря. Після закінчення медичного інституту з 1981 по 1983 рік працює старшим лаборантом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, а з вересня 1983 року асистентом кафедри фармакології Чернівецькогоу медичногоу інституту.

У 1989 році після успішного захисту кандидатської дисертації на тему «Зміна функції нирок і водно-сольового обміну при збільшенні об’єму рідини в організмі» Анатолій Володимирович здобув науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Нормальна фізіологія». Дисертаційна робота була підготовлена під керівництвом завідувача кафедри фармакології,  професора, доктори медичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України Юрія Івановича Іванова.

У 1988 році Анатолій Володимирович  був переведений асистентом на кафедру внутрішніх хвороб №1.

З 1992 року А.В. Михальський пов’язав своє життя з Кам’янець-Подільським державним педагогічним інститутом.  Тут він пройшов шлях від старшого викладача кафедри «Основ медичних знань і охорони здоров’я дітей», до її завідувача (з 1993 по 1996 рік).

У 1997 році отримав вчене звання доцент.

З 1999 по 2001 рік навчався в Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті і отримав кваліфікацію «Практичний психолог в закладах освіти».

З 1997 року Анатолій Володимирович завідує кафедрою прикладного людинознавства дефектологічного факультету, а з 2002 року кафедрою медико-біологічних основ соціальної реабілітації, яка була перейменована на кафедру медичної психології якою завідував до жовтня 2011 року.

З 2006 по 2011 рік Михальський А.В. декан факультету психології Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка.

З жовтня 2011 року доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології та завідувач лабораторії психології здоров’я.

За сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність Анатолій Володимирович у 2001 році був нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України, в 2003 році – знаком «Відмінник освіти України»,а  в 2007 році  відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки в університеті».

В 2010 році за заслуги перед Українською Православною Церквою нагороджений Орденом Української Православної Церкви Почаєвської Ікони Пресв’ятої Богородиці  та Грамотою Української Православної Церкви.

Крім цього Анатолій Володимирович нагороджений грамотами Хмельницької обласної ради і Кам’янець-Подільської міської ради.

Основний напрям наукової діяльності – регуляція водно-сольового обміну та проблеми гастроентерологічної патології, а впродовж останніх 18 років займається дослідженням психології соматичного хворого.

В науковому доробку Михальського А.В. понад 100 наукових праць.