Монографії

 1. Михальська С.А. Психологічні особливості становлення самосвідомості студентської молоді у процесі професійної підготовки : монографія / С.А.Михальська, Л.М.Співак, А.В.Михальський. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 106 с.

Навчальні та методичні посібники

 1. Плахтій П.Д. Мікроорганізми, харчування і здоров’я людини : Навчальний посібник /П.Д.Плахтій, А.В.Михальський, Т.М.Супрович. – Кам’янець-Подільський. 2006. – 192 с.
 2. Михальський А.В. Факультет психології Кам’янець-Подільського національного університету / А.В.Михальський, О.А. Юга. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 60 с.
 3. Грубляк В.Т. Методичні рекомендації : Медико-психологічні аспекти догляду за неврологічними хворими / В.Т.Грубляк, В.В.Грубляк, А.В.Михальський. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 20 с.
 4. Гаврилов О.В., Михальський А.В. Крок в майбутнє – післядипломна освіта : забезпечення мобільності на ринку освітніх послуг : Навчально-методичний посібник / О.В.Гаврилов, А.В.Михальський. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 48 с.
 5. Польова С.П. Репродуктивне здоров’я дівчат/ С.П.Польова, П.Д.Плахтій, А.В.Михальський. / Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/11-4505 від 4.04. 2012 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національного університету імені Івана Огієнка, 2012. – 288 с.
 6. Михальський А.В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт для студентів спеціальності «Психологія» / А.В.Михальський, Н.С.Славіна, С.А.Михальська. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – 52 с.
 7. Співак В.І. Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичний нарис / В.І.Співак, О.В.Гаврилов, А.В.Михальський. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2012.– 216 с.
 8. Польова С.П. Психологія вагітної жінки /С.П. Польова, А.В.Михальський, П.Д.Плахтій / Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/11-12582 від 31.07. 2012 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2013. – 236 с.
 9. Михальський А.В. Клінічна психологія : навчально-методичний посібник / А.В. Михальський, С.А. Михальська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 210 с.
 10. Михальський А.В. Основи медичної психології: Навчальний посібник / А.В.Михальський, Л.А.Онуфрієва, Ю.А.Михальська //
  – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2016.– 432 с.

 

Наукові статті

 1. Михальський А.В. Ранні неврологічні прояви дитячих церебральних паралічів / А.В.Михальський, А.І.Шинкарюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія соціально-педагогічна. − Випуск 6. – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 321-323.
 2. Шинкарюк А.І. Особливості соціально-психологічної дезадаптації дітей з обмеженими психомоторними можливостями та їх реабілітація / А.В.Шинкарюк, А.В.Михальський //Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія соціально-педагогічна. − Випуск 6. − Кам’янець-Подільський, 2006. − С. 342-343.
 3. Михальський А.В. Психопрофілактична допомога хворим з межуючими психічними розладами / А.В.Михальський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : вип. 5. – Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський державний університет, 2006. – Т. 3. – С. 68-69.
 4. Михальський А.В. Портрет особистості нашого ректора / А.В.Михальський, Ю.В.Сербалюк, В.І.Співак // З любов’ю до України, з повагою до людей… До 30-річчя науково-педагогічної діяльності О.М.Завальнюка. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – С. 154-156.
 5. Михальська С.А. Погляди Софії Русової на розвиток мовлення у дітей в дошкільному закладі / Михальська С.А., Михальський А.В. // Просвітницька діяльність Софії Русової : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. Вип. V. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – Т. 2.–  С. 271 -275.
 6. Михальська С.А. Організація комплексного корекційного впливу при подоланні дефектів психофізичного розвитку дітей-логопатів / С.А.Михальська, А.В.Михальський, Н.С.Славіна // Актуальні проблеми спеціальної психології та педагогіки: Збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007. – С. 138-142.
 7. Михальський А.В. Психологічні особливості протікання різних типів девіантної поведінки / А.В.Михальський // Матеріали науково-практичної конференції „Церква, сім’я і школа у розв’язанні проблем виховання підростаючого покоління” м. Кам’янець-Подільський 2007. – С. 108-111.
19. Славіна Н.С.  Сім’я як сприятливе середовище для розвитку дитини з обмеженими можливостями / Н,С.Славіна, А.В.Михальський, С.А.Михальська // Актуальні проблеми спеціальної психології та педагогіки: Збірник наукових праць. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2007. – С. 186-189.
20. Михальський А.В. Медико-педагогічні засади реабілітаційного процесу у дітей з вадами опорно-рухового апарату / А.В.Михальський, Н.С.Славіна, С.А.Михальська // Актуальні проблеми спеціальної психології та педагогіки: Збірник наукових праць. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2007. – С. 142-146.
21. Михальський А.В. Психологічний статус та його вплив на показники гемодинаміки студентів молодших курсів / А.В.Михальський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Серія: психологічні науки. Вип. І. – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г. –   2007. –  С. 126 -130.
 1. Михальський А.В. Медико-педагогічні засади реабілітаційного процесу при дитячих церебральних паралічах / А.В.Михальський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Корекційна педагогіка і психологія. – Вип. 1. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 2008. – С. 116-123.
 2. Михальський А.В. Ґендерні аспекти впливу психологічних чинників на ставлення до здоров’я / А.В.Михальський, В.І.Співак // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. Частина 1. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2008. – С. 274-276.
 3. Співак В.І., Михальський А.В. Особливості адаптації прийомних дітей до нового соціального середовища / В.І.Співак, А.В.Михальський // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна. Вип. VІІІ. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В.С., 2008. – С. 465-469.
 4. Михальський А.В. Практичні функції клінічних психологів / Михальський А.В. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – Вип. 1. – С. 90-94.
 5. Михальський А.В. Клінічні прояви психосоматичних розладів при захворюваннях травної системи у дітей і підлітків / А.В.Михальський // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Вип. 1. – С. 171-176. Фахове видання
 6. Михальський А.В. Особливості впливу факторів ризику на здоров’я населення / А.В.Михальський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. У 5-ти томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Вип. 7. – Т. 5. – С. 17-18.
 7. Михальський А.В., Юга О.А. Факультет психології як окремий підрозділ Кам’янець-Подільського національного університету / Михальський А.В., Юга // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету «Освіта, наука і культура на Поділлі», 2008. – Т.12. – С. 134-151.
 8. Співак В.І. Особливості проявів неуспішності у молодших школярів з розладами мовлення / В.І.Співак, А.В.Михальський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 209-219.
 9. Михальський А.В. Організація психотерапевтичної допомоги хворих бронхіальною астмою / А.В.Михальський, В,І.Співак // Актуальні проблеми практичної психології : збірник наукових праць. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2009. – Ч. 2. – С. 79-86.
 10. Грубляк В.В. Екологічна характеристика захворюваності студентів / В.В.Грубляк, А.В.Михальський, В.Т.Грубляк // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 4. – С. 60-67. Фахове видання
 11. Михальський А.В. Роль психотравми у виникненні психічних розладів / А.В.Михальський, В.Т.Грубляк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – У 5-ти томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 8. – Т.5. – С. 14-15.
 12. Михальський А.В. Психологічні особливості хворих гіпертонічною хворобою / А.В.Михальський // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. Вип. 9. – С. 118-128. Фахове видання
 13. Михальський А.В., Співак В.І. Організація психотерапевтичної допомоги хворим на гіпертонічну хворобу / А.В.Михальський, В.І.Співак // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. Вип. 10. – С. 453-461. Фахове видання
 14. Михальський А.В. Особливості профілактики стресу у працівників медичних закладів / А.В.Михальський, Ж.Л.Михальська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 99-106.
 15. Михальський А.В. Особливості психічного розвитку дітей з ДЦП / А.В.Михальський, В.І.Співак // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : соціально-педагогічна / за ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. Вип. XV – С. 319-321.
 16. Михальський А.В. Розвиток емпатійності в процесі професійного становлення студентів – клінічних психологів / А.В.Михальський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: – у 5-ти томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – Т.4. – С. 39-40.
 17. Михальський А.В. Психологічні та медико-біологічні аспекти психічного здоров’я / А.В.Михальський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 79-83.
 18. Михальський А.В., Царьов Ю.О. Посттравматичний стресовий розлад: історичний огляд / А.В.Михальський, Ю.О.Царьов // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. Вип. 12 – С. 687-696. Фахове видання
 19. Михальський А.В. Критерії психічного здоров’я / А.В.Михальський, Г.О.Кішунова, С.М.Беседінський // Матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : «Медобори», 2011. – С. 139-142
 20. Михальська С.А. Особливості організації та надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок екстремальних ситуацій / С.А.Михальська, А.В.Михальський // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. Вип. 15 – С. 340-349. Фахове видання
 21. Михальський А.В. Зміна діяльності нирок при різній швидкості введення рідини / А.В. Михальський // Буковинський медичний вісник : Український науково-практичний журнал. – 2012. – Т. 16. – № 3 (63). – ч. 2. – С. 163-165.
 22. Михальський А.В. Психічне здоров’я: особливості психопрофілактики та його збереження / А.В. Михальський // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : «Медобори», 2012. – С. 244-247.
 23. Михальський А.В. Психологічні аспекти формування здорового способу життя / А.В. Михальський // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : «Медобори», 2013. – С. 96-98.
 24. Михальський А.В. Внутрішня картина хвороби і принципи психокорекції при гіпертонічній хворобі / А.В.Михальський, С.А.Михальська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія / за ред. О.М.Вержиховської, В.І.Співак. – Вип. 4. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори – 2006, 2013, – С. 136-142.
 25. Михальський А.В. Основи медичної деонтології при психофізичних порушеннях у дітей / А.В.Михальський, Ю.А.Михальська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. /За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співак. – Вип. ХХШ. Ч. 2. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2013, – С. 23-30.
 26. Михальський А.В. Основні чинники формування внутрішньої картини здоров’я / А.В. Михальський // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : «Медобори» 2014. – С. 233-236.
 27. Михальська С.А. Особливості гармонізації самосвідомості майбутніх фахівців у галузі психології / С.А.Михальська, А.В.Михальський // Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 червня 2014 року, м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський : Медобори-206, 2014. – С. 38-47.
 28. Михальський А.В. Роль емоційного стресу у виникненні психосоматичних захворювань / А.В.Михальський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : – у 3-ох томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 13. – Т. 1. – С. 121.
 29. Михальський А.В. Особливості формування внутрішньої картини здоров’я дітей / А.В.Михальський // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : 2015. – С. 206-208.
 30. Михальський А.В. Формування ціннісного відношення до здорового способу життя у молодших школярів в умовах сім’ї і школи / А.В.Михальський // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю/ Формування здорового способу життя студентської на учнівської молоді засобами освіти. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 5. – С. 127-131.
 31. Михальський А.В. Психологічні особливості хворих виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки в період загострення / А.В.Михальський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : – у 3-ох томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. –Т. 1. – С. 133-134.