DSC_2308ЗДАНЮК Вадим Володимирович (17.08.1981, м. Дунаївці, Хмельн. обл.) – кандидат  педагогічних наук (2011). Закінчив Дунаєвецьку середню школу № 3 (1998), Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет (2002) за спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» з відзнакою (спеціаліст), Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет (2004) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» з відзнакою (магістр). (2005) вступив до аспірантури при Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. З 2002 на викладацькій роботі в Кам.-Под. нац. ун-ті           ім. І.Огієнка – асистент кафедри анатомії і фізіології людини та валеології (2002-2011), ст. викладач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації анатомії і фізіології людини (2011-2014), обраний на посаду доцента кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання (2014-2017).

Захистив кандидатську дисертацію «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до реалізації здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності» у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка (2011)

Монографія «Підготовка вчителів фізичної культури до реалізації здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності» (2013)

Пр.: Анатомія людини з основами спортивної морфології. Кам’янець-Подільський, 2009 (у співав.); Лікувальна фізична культура. Кам’янець-Подільський, 2013; Zdanyuk Vadym. Massage und ihre wohltuende wirkung  auf den menschlichen korper / Vadym Zdanyuk., Tetyana Zdanyuk // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: П.С. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. Вип. 6. – С. 14-19 (наукове фахове видання України). Зданюк В.В. Комплексна оцінка фізичної працездатності та енергозабезпечення м’язової діяльності дітей дошкільного віку / Д.Д. Совтисік, В.В. Зданюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 8. – С. 316-327 (наукометрична база даних Google Scholar, Index Copernicus, CEJSH). Зданюк В.В. Новітні реабілітаційні технології в сучасній практиці / В.В.Зданюк Д.Д. Совтисік // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: М.С. Солопчук (відп. ред) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9. – С 186-192. (наукометрична база даних Google Scholar, Index Copernicus, CEJSH). Zdanyuk V. Voraussetzungen und Ziele der Sportmassage / Vadim Zdanyuk, Тetyana Zdanyuk // Βulletin of Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. Physical Education, Sports and Human Health / [ed.: M. S. Solopchuk (Editor-inChief) and others]. – Kamianets-Podilsky : Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, 2017. – Issue 10. – P. 19-27 (наукометрична база даних Google Scholar, Index Copernicus, CEJSH).