1. Бутов Р. С. Розвиток ока і формування зорового сприйняття як фактор гармонійного розвитку дитини / Р. С. Бутов // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2010. – Випуск 3. – С. 142-127.
 2. Бутов Р. С. Психофізичні особливості розвитку дітей з порушенням зору / Р. С. Бутов, О. В. Ротар // Матеріали наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2010. – Випуск 9. – Том 5. – С. 61-62.
 3. Бутов Р. С. Принципи і методичні рекомендації застосування лікувальної фізичної культури та навчання руховим діям дітей з вадами зору / Р. С. Бутов // Матеріали наукової конференції молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2010. – Випуск 2. – С. 269-271.
 4. Бутов Р. С. Лікувальне харчування в системі фізичної реабілітації слабозорих дітей шкільного віку / Р. С. Бутов // Матеріали наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2011. – Випуск 10. – Том 5. – С. 47-48.
 5. Заікін А.В. Адаптивна фізична культура. Навчально-методичний посібник. / А.В. Заікін, Р.С. Бутов, В.Б. Воронецький – Кам’янець-Подільський: Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 120с.
 6. Банникова Р. О. Коррекция зрительной функции средствами физической реабилитиции слабовидящих детей школьного возаста / Р. О. Банникова, Р. С. Бутов // Олимпийский спорт и спорт для всех: Матереилы XV Международного научного конгресса. – Кишинев, Республика Молдова, 2011. – Том 2. – С. 148-151.
 7. Бутов Р. С. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при порушеннях зору у дітей шкільного віку / Р. С. Бутов // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2011. – Випуск 4. – С. 38-44.
 8. Бутов Р. С. Система комплексної реабілітації слабозорих дітей шкільного віку / Р. С. Бутов // Фізична культура, спорт та і здоров’я людини. Збірник наукових праць. – Вінниця, 2011. – Випуск 14. – С. 161-167.
 9. Баннікова Р. Сучасні підходи до проблеми комплексної реабілітації слабозорих дітей шкільного віку / Римма Баннікова, Руслан Бутов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2012. – №3. – С. 47-51. (Наукове видання включено в міжнародну наукометричну базу Index Copernicus).
 10. Бутов Р. С. Лікувальна фізична культура при рахіті у дітей. / Р.С. Бутов // Збірник наукових праць “Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини ” Кам’янець-Подільський національний університету імені Івана, Государственное учебное заведение “Приднестровский государственный университет  имени Т.Г. Шевченко;  ” Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університету імені Івана, 2012. – Випуск3. – 244 с.
 11. Бутов Р. С. Використання дихальної гімнастики для дітей шкільного віку хворих на бронхіальну астму. / Р.С. Бутов // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університету імені Івана, 2012. – Випуск 2. – 272 с.
 12. Бутов Р. С. Лікувальний масаж в системі фізичної реабілітації слабозорих дітей шкільного віку / Р. С. Бутов // Матеріали наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2012. – Випуск 11. – Том 2. – С. 140-141.
 13. Бутов Р.С. Виробнича (реабілітаційна) практика студентів у умова кредитно – модульної системи навчання. / Р.С. Бутов // Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2013. – 48 с.
 14. Бутов Р.С. Лікувальна фізична культура при нормальному перебігу вагітності. / Р.С. Бутов // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: П.С. Атаманчук (відп. ред.) та ін]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 6. – С. 65-72.
 15. Бутов Р. Характеристика функціонального стану слабозорих дітей шкільного віку в умовах спеціалізованого навчального закладу / Руслан Бутов // Молода спортивна наука України. – Львів, 2013. – вип. 17, Т.3. – С. 40-45.
 16. Баннікова Р. О. Характеристика показників зорового аналізатора слабозорих дітей 13-15 років в умовах спеціалізованого навчального закладу / Р. О. Баннікова, Р. С. Бутов // Матеріали VII науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»– Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 148-151.
 17. Бутов Р. С. Фізіотерапія в системі фізичної реабілітації слабозорих дітей шкільного віку / Р. С. Бутов // Матеріали наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2013. – Випуск 12. – Том 2. – С. 126-127.
 18. Бутов Р. С. Комплексная программа физической реабилитации для слабовидящих детей 13-15 лет / Р. С. Бутов // Инновационные образовательные технологии. – Минск, 2014. – №2. – С. 80-84.
 19. Бутов Р. С. Негативний вплив комп’ютерних ігор на здоров’я дітей та підлітків. Р. С. Бутов // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник матеріалів VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університету імені Івана, 2014. – Випуск 4. – 272 с.
 20. Бутов Р.С. Негативний вплив надмірної ваги на здоров’я дітей та підлітків. / Р. С. Бутов // Формування здорового способу життя студентської  та учнівської молоді засобами освіти : збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університету імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – 208 с.
 21. Бутов Р.С. Динаміка показників гостроти зору у слабозорих дітей 13-15 років до і після проведення реабілітаційних заходів. / Р. С. Бутов // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини – Кам’янець-Подільський. 2015. Випуск 8 – 424 с.